2001. évi Magyar Közlöny 71. szám június 25.

11/2001. (VI. 25.) BM r.
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról

45/2001. (VI. 25.) FVM r.
A takarmányok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 1995. évi XCII. törvény végrehajtására kiadott 25/1996. (IX.4.) FM rendelet módosításáról

46/2001. (VI. 25.) FVM r.
A közraktárba letett 2001. évi termésű búza támogatásáról

47/2001. (VI. 25.) FVM r.
A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól

16/2001. (VI. 25.) GM r.
A dohányreklámra vonatkozó tilalom alóli felmentés eljárási szabályairól

17/2001. (VI. 25.) GM r.
A közcélú villamosmű és hőtermelő létesítménye (fűtőműve) által értékesített gőz és melegített víz árának megállapításáról szóló 34/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet módosításáról

18/2001. (VI. 25.) GM r.
A közcélú villamosművek villamos energia vásárlási árának megállapításáról szóló 55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet módosításáról

22/2001. (VI. 25.) KöViM-BM e. r.
A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 11/1988. (XII. 20.) KM-BM együttes rendelet módosításáról

25/2001. (VI. 25.) PM r.
A mezőgazdasági biztosító egyesületeknek nyújtott támogatás folyósításának részletes szabályairól

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

2001. évi Magyar Közlöny 72. szám június 26.

2001: XL. tv.
A hírközlésről

2001: XLI. tv.
A fogyatékos személyeknek adható egyes pénzbeli ellátásokkal összefüggő törvények módosításáról

112/2001. (VI. 26.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

1060/2001. (VI. 26.) Korm. h.
A 2001. évben állami kezességvállalás biztosításával engedélyezett agrárhitel programokról

1061/2001. (VI. 26.) Korm. h.
A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztéséről szóló 1028/2001. (III.27.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

1062/2001. (VI. 26.) Korm. h.
Ezres kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata

Nemzetközi szerződések közzététele

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a környezet védelme terén való együttműködésről
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

2001. évi Magyar Közlöny 73. szám június 29.

113/2001. (VI. 29.) Korm r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

114/2001. (VI. 29.) Korm r.
A vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról

115/2001. (VI. 29.) Korm r.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

12/2001. (VI. 29.) BM r.
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III.19.) BM rendelet módosításáról

13/2001. (VI. 29.) BM r.
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint eszerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet módosításáról

14/2001. (VI. 29.) BM r.
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról

24/2001. (VI. 29.) EüM r.
Egyes országos intézetek átszervezésével összefüggő rendeletek módosításáról

11/2001. (VI. 29.) KüM-PM e. r.
A vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 18/1996. (III. 25.) IKM-PM együttes rendelet módosításáról

12/2001. (VI. 29.) KüM-PM e. r.
A Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes árukra vonatkozó kedvezményes vámkontingensekről szóló 10/2000. (XII. 18.) KüM-PM együttes rendelet módosításáról

54/2001. (VI. 29.) OGY h.
A Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó Testülete tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

22/2001. (VI. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

23/2001. (VI. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

24/2001. (VI. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

25/2001. (VI. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

26/2001. (VI. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

27/2001. (VI. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

28/2001. (VI. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

29/2001. (VI. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

30/2001. (VI. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata

60/2001. (VI. 29.) KE h.
Rektori megbízásokról

61/2001. (VI. 29.) KE h.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának felmentéséről

62/2001. (VI. 29.) KE h.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának felmentéséről

63/2001. (VI. 29.) KE h.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának felmentéséről

64/2001. (VI. 29.) KE h.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának felmentéséről

65/2001. (VI. 29.) KE h.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának felmentéséről

66/2001. (VI. 29.) KE h.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának felmentéséről

67/2001. (VI. 29.) KE h.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának felmentéséről

68/2001. (VI. 29.) KE h.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának kinevezéséről

69/2001. (VI. 29.) KE h.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának kinevezéséről

70/2001. (VI. 29.) KE h.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának kinevezéséről

71/2001. (VI. 29.) KE h.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának kinevezéséről

72/2001. (VI. 29.) KE h.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának kinevezéséről

73/2001. (VI. 29.) KE h.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának kinevezéséről

74/2001. (VI. 29.) KE h.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának kinevezéséről

A Kormány törvényalkotási programja az Országgyűlés 2001. évi őszi ülésszakára

Az Agrárszövetség – Nemzeti Agrárpárt 1999. évi módosított pénzügyi beszámolója

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye

Helyesbítés
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

2001. évi Magyar Közlöny 74. szám június 30.

116/2001. (VI. 30.) Korm. r.
A SAPARD 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről

117/2001. (VI. 30.) Korm. r.
A SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről

118/2001. (VI. 30.) Korm. r.
A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

119/2001. (VI. 30.) Korm. r.
A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról

120/2001. (VI. 30.) Korm. r.
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

20/2001. (VI. 30.) OM r.
A pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeiről szóló 41/1999. (X. 13.) OM rendelet módosításáról

1063/2001. (VI. 30.) Korm. h.
A Magyar Posta Rt. által a Postabank és Takarékpénztár Rt. állami tulajdonban lévő összes részvényének megszerzéséről

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye

A Magyar Demokrata Fórum 1999. évi módosított pénzügyi beszámolója

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

2001. évi Magyar Közlöny 75. szám július 3.

2001: XLII. tv.
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról

2001: XLIII. tv.
A Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjával érintett törvények módosításáról

2001: XLIV. tv.
A sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról

2001: XLV. tv.
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról

2001: XLVI. tv.
A konzuli védelemről

2001: XLVII. tv.
Az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

2001: XLVIII. tv.
A formatervezési minták oltalmáról

2001: XLIX. tv.
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról

2001: L. tv.
Pénzügyi tárgyú törvények módosításáról