A kormány a közeljövőben beterjeszti a tőkepiaci törvénycsomag módosítását és dolgoznak a médiatörvényen is.

A jogharmonizáció szempontjából az elmúlt másfél évben jelentős előrelépés történt a szolgáltatások nyújtásának szabadsága, az áruk és a tőke szabad mozgása, a vállalati jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság, a közlekedéspolitika, az adózás, a gazdasági és monetáris unió, a szociál- és foglalkoztatáspolitika, a regionális politika, a fogyasztóvédelem, a bel- és igazságügyi együttműködés, valamint a vámunió és a pénzügyi ellenőrzés, továbbá a környezetvédelem területén

  • áll a közleményben.

A kormány 2000. november 26-i ülésén még 71 késésben lévő jogszabályról számolt be, ám ezeknek a számát sikerült 17-re lefaragni. Készül a tőkepiaci törvénycsomag módosításáról szóló tervezet és ősszel az ellenzék bevonásával akarnak tárgyalni a kétharmados médiatörvényről is

A jogharmonizáció szempontjából komoly elmaradásokkal rendelkező Környezetvédelmi Minisztériumban a 18 pótlólagos jogszabály elkészítéséből mára csupán a környezetvédelmi felülvizsgálat végzésével és a felszíni vizekbe kibocsátott veszélyes anyagok okozta szennyezésekkel kapcsolatos rendelet elfogadása hiányzik.

Az egészségügy területén a 13 elmaradásból 8-at szintén pótoltak. A közlekedés és vízügy területén gyakorlatilag minden lemaradást behoztak, s egyetlen rendelet pótlólagos elfogadása maradt hátra a gazdasági tárcánál, illetve a Miniszterelnöki Hivatalnál is. A Pénzügyminisztérium november végén 5 jogszabály megalkotásával volt adós, amelyek közül a tárca hármat készített el.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium tavaly novemberben 11 jogszabály megalkotásával maradt el az előírthoz képest, amelyek többsége azóta elkészült, s a további elmaradások jogharmonizációs szempontból

  • az Igazságügyi Minisztérium beszámolója szerint — nem meghatározóak.