fejléc1 fejléc2 fejléc3

     
aaa bbb ccc  
aaa bbb ccc  
aaa bbb ccc  
aaa bbb ccc  

128/2001. (VII. 13.) Korm. r.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetéséről

129/2001. (VII. 13.) Korm. r.
A felsőoktatásban a bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi alapképzési szakok képesítési követelményeiről

130/2001. (VII. 13.) Korm. r.
A művészeti felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 105/1998. (V. 23.) Korm. rendelet módosításáról

131/2001. (VII. 13.) Korm. r.
A zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

19/2001. (VII. 13.) GM r.
A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 77/1995.(XII. 29.) IKM rendelet módosításáról

26/2001. (VII. 13.) PM r.
Az egyszerűsített felszámolás során nyújtott támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának és a támogatás folyósításának részletes szabályairól

1073/2001. (VII. 13.) Korm. h.
A cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására irányuló középtávú intézkedéscsomagról szóló 1047/1999. (V.5.) Korm. határozat módosításáról

1074/2001. (VII. 13.) Korm. h.
Az egységes digitális rádió-távközlő rendszer (EDR) kialakításáról

1075/2001. (VII. 13.) Korm. h.
Az oktatási miniszter kormányzati felelősségi körébe tartozó egyes közalapítványok alapító okiratainak módosításáról

1076/2001. (VII. 13.) Korm. h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 1125/1999. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról

1077/2001. (VII. 13.) Korm. h.
A 2001-ben Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjban és Széchenyi István Ösztöndíjban részesíthetők számáról

1078/2001. (VII. 13.) Korm. h.
A hosszú távú roma társadalom- és kisebbségpolitikai stratégia irányelveit tartalmazó vitaanyag elfogadásáról és társadalmi vitájáról

A Központi Kárrendezési Iroda közleménye a 2001. augusztus 27-től szeptember 8-ig terjedő időszak – II/1. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Tolna Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Zala Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye

Helyesbítés