A zsebszerződéssel rendelkezők büntetlenségét, valamint termőföldjeik piaci áron való megvásárlását helyezi kilátásba a kormány, ha az érintettek hajlandóak felfedni a jogszabályok kijátszásával, külföldiekkel kötött megállapodásokat – derült ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos szerda reggeli rádióinterjújából.

Szavai szerint azok a gazdák, akik hajlandók felfedni a zsebszerződéseket, nemcsak hogy nem kapnak büntetést, de még jól is járnak: a földjüket, amit egyszer eladtak, most eladhatják a magyar államnak igazi piaci áron.

  • Bátorítani szeretnénk a földtulajdonosokat, hogy fedjék fel mindazt, amit az 1990-es évek elején, közepén ebben az ügyben tettek, és jól fognak járni. Ez a kormány ajánlata azoknak, akik zsebszerződésekkel eladták földjüket az osztrák gazdáknak – fogalmazott a kormányfő.

Szólt arról, hogy az elmúlt három évben a kormány többször is foglalkozott a zsebszerződések ügyével, mielőtt nyíltan hadat üzent a zsebszerződéses világnak.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint mintegy másfél éve Torgyán József akkori mezőgazdasági miniszter egy egészen kiváló javaslatot tett a földhasználati nyilvántartás bevezetésére.

  • Ez a munka azóta nagy léptekkel előre is haladt. Nemcsak azt tartják nyilván, hogy kinek a tulajdona az adott mezőgazdasági földterület, hanem azt is, hogy ki és milyen jogcímen használja – fejtette ki a kormányfő.

Orbán Viktor közölte, hogy az igazságügyi tárca kiváló előkészítő munkája nyomán a legutóbbi kormányülésen sikerült azt a hat-hét módszert, jogi formulát beazonosítani, amellyel a zsebszerződések létrejöttek, és – mint megjegyezte – mindegyikre sikerült valamifajta orvosságot kitalálni.

A miniszterelnök kitért arra, hogy a mezőgazdasági szempontból legvonzóbbnak tűnő három, Ausztriával határos megye egynegyede, azaz mértéktartó becslések szerint 60-70 ezer hektár föld osztrák kézen van.

  • Ez tarthatatlan. Ez olyan súlyos nemzeti érdeksérelem, amivel nem szabad tovább együtt élnünk – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A zsebszerződések megkötésében közreműködő ügyvédekről szólva a miniszterelnök úgy fogalmazott: szomorúan látja, hogy az ügyvédtársadalom ebben az ügyben semmilyen lépést sem tett, pedig a magyar jogászvilágnak foglalkoznia kellene ezzel az etikai problémával.

Szavai szerint jó lenne, ha nem mindig a kormánynak kellene szigorúnak lennie, hanem a szakmai közösségek lépnének fel az egész szakmára szégyent hozókkal szemben.

Reményét fejezte ki, hogy a magyar jogásztársadalom is komolyan veszi azokat az etikai normákat, amelyek alapján megítélheti a zsebszerződésekben közreműködő ügyvédeket.

A kihelyezett kormányülések indokát firtató kérdésre válaszolva a miniszterelnök elmondta: az Országgyűlés nem ülésezik, ezért lehetősége nyílik a kormánynak, hogy ne a parlament elé az adott héten benyújtandó törvényjavaslatokat tárgyalja meg, hanem minden kormányülésnek legyen egy-egy kiemelt témája.

  • Ez azért lehetséges, mert nem kell etetnünk a parlamentet abban az értelemben, hogy minden héten a jogalkotási tervben szereplő éppen soron következő törvényjavaslatot be kell nyújtanunk a Ház elé. Így kifejezetten a törvényalkotás nélküli kormányzati munkára összpontosíthatunk – jelentette ki a kormányfő.

Véleménye szerint indokolt, hogy a tematikus kormányüléseket ott tartsák, ahol az adott problémával a gyakorlatban is szembesülhetnek a kabinet tagjai.