Egy amerikai szövetségi bíróság elutasította az Európai Unió beadványát, amelyben csempészetben való részvétellel vádolta a Philip Morris és az R. J. Reynolds cigarettagyártó cégeket. Az Európai Bizottság mégis morális győzelemként értékelte a döntést, mivel a bíróság azon az alapon utasította el a kérelmet, hogy a csempészésből nem származik közvetlen kára az unió költségvetésének.

Egy amerikai szövetségi bíróság anélkül, hogy érdemben tárgyalta volna a csempészetben való részvétel esetleges tényét, elutasította az EU keresetét két óriás cigarettagyártó cég, a Philip Morris és az R. J. Reynolds ellen. A bíróság arra hivatkozott, hogy az esetleges csempészet következtében az EU költségvetését nem érheti kár oly módon, ahogyan az a keresetben szerepelt. A bíróság szerint csak a nemzeti költségvetéseknek okoz kiesést az illegális cigarettaforgalmazás, arra viszont nem adott alkalmat, hogy a keresethez csatlakozzanak a vele egyetértő országok: Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögország, Belgium, Hollandia, Finnország és Luxemburg.

A keresetet az EU az 1970-es amerikai korrupt szervezetekről szóló törvény alapján nyújtotta be, és kompenzációt kért azokért a “pénzügyi veszteségekért, amelyeket az EU szenvedett el”, valamint a célból, hogy “megkönnyíthesse a jövőbeli csempészet elleni fellépést”. A bíróság azonban kimondta, hogy az EU költségvetése az országok GDP-arányos befizetéséből származik, ezért közvetlen kár nem érheti a csempészés miatt.
Az EU végrehajtó szerve, a bizottság mégis több szempontból is sikeresnek tartja a próbapert. Egyrészt a per befogadásával az amerikai bíróság jogi személyként ismerte el az EU-t, másrészt nem született döntés a csempészettel kapcsolatban, és továbbra is nyitva áll a lehetőség, hogy immár a tagállamok együttesen újabb pert indíthassanak. A bizottság írásos nyilatkozata szerint most a tagállamokkal közösen megvizsgálja, miként szerezhetnének érvényt a követeléseiknek.