A Legfőbb Ügyészség 2000. évi munkatervének I/A. pontja értelmében valamennyi főügyészség – nyomozás-felügyeleti és büntetőbírósági szakági feladatként – megvizsgálta a sértetti jogok érvényesülését a büntetőeljárás nyomozási és tárgyalási szakaszában.

A vizsgálat nyomozási ügyszakot érintő részének célja annak felmérése volt, hogy a büntetőeljárás nyomozati szakában a hatóságok milyen módon és eredménnyel törekszenek a sértett érdekvédelmének biztosítására, illetve, hogy a sértett jogai hogyan érvényesülnek.

A tárgyalási ügyszak vizsgálatának célja annak megállapítása volt, hogy az ügyész támogatja-e és milyen eszközökkel a sértetti jogok érvényesítését a büntetőeljárásnak ebben a szakaszában.

A vizsgálat az 1999. év II. félévében befejezett eljárásokból a vizsgálati szempontokban meghatározott ügyekre és tárgykörökre terjedt ki.

A tételes vizsgálatokat a megyei (fővárosi) főügyészségek, a városi (kerületi) ügyészségek olyan büntetőeljárások értékelésével végezték, amelyek sértettje természetes személy.

A teljes jelentés a Magyar Köztársaság Ügyészségének honlapján olvsható