Felfüggesztette az óbudai polgármester és a Sziget Kulturális Szervezőiroda közötti, a Pepsi Szigetről a meleg felvilágosító programokat kitiltó kiegészítő megállapodás hatályba lépését hétfőn a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság – tájékoztatta Kárpáti József, a Háttér Baráti Társaság a Melegekért (HBTM) jogásza az MTI-t.

A HBTM még a megállapodás július 10-i aláírását követő napokban indított polgári pert a szerződést megkötő felek ellen, kérve a bíróságot, állapítsa meg a megállapodás semmisségét, és az az által okozott személyiségi jogsérelmet.

A keresetlevélben a szervezet kérte azt is, hogy ideiglenes intézkedéssel – még augusztus eleje előtt – függesszék fel a szerződés hatályba lépését a per jogerős elbírálásáig. Ennek a bíróság hétfői határozatában helyt adott.

Kárpáti József tájékoztatása szerint a végzés előzetesen végrehajtható, ami azt jelenti, hogy az alperesek fellebbezése esetén annak elbírálásáig érvényben van.

A HBTM jogásza az indoklásból kiemelte: a bíróság szerint “a megállapodás ebben a formában kifejezetten a szexuális orientáción alapuló diszkriminációt fogalmazza meg, indokolatlanul megsértve az Alkotmányban foglaltakat.”

– Kétségkívül a jognak szerepe van bizonyos erkölcsi normák épségének megőrzésében, de ez nem jelenthet olyan korlátozást, amely összeegyeztethetetlen az alkotmányos renddel. Ugyancsak nem jelentheti, hogy hatósági úton lehetőség van rákényszeríteni a többség morális akaratát a kisebbségre, akiknek pedig mint egyéneknek joguk van a “mássághoz” mindaddig, amíg ezzel mások alapvető állampolgári jogait nem sértik – áll a végzés indoklásában.

A bíróság álláspontja szerint az Alkotmány család és az ifjúság védelméről szóló bekezdésében foglaltak “ilyen módon történő értelmezése nemhogy elősegítené az Alkotmányban megfogalmazott esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését, de méginkább felerősíti a társadalom előítéleteit a szexuális kisebbségekkel szemben.”

A Sziget Kulturális Szervezőiroda egyébként már július 13-án úgy nyilatkozott: semmisnek tekinti a kiegészítő megállapodást.

A kifogásolt kiegészítésbe a következő passzus került be: “az évek óta sikeres Pepsi Szigeten a fiatalkorúak védelmében, de a másként gondolkodók biztonságának érdekében is, semmi néven rendezett homoszexuális jellegű felvilágosító, vagy egyéb címen folytatott műsorok nem lesznek. Az elnevezés e tekintetben közömbös. A lényeg, hogy a Diáksziget az legyen, ami, zenés, kulturális fesztivál.”