A büntetőeljárások gyors, szakszerű lefolytatása érdekében az ügyészség az év első felében 15,1 százalékkal növelte a nyomozások feletti fokozott ügyészi felügyeletek számát és 20 százalékkal több bíróság elé állítást kezdeményezett – ismertette Polt Péter legfőbb ügyész csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten.

Az ügyészség első félévi bűnüldözési mutatóit értékelve a legfőbb ügyész elmondta: idén 4.257 bíróság elé állítást indítványoztak. Hozzátette: az ilyen ügyekben az elkövetéstől az elsőfokú ítélet meghozataláig alig több mint két hét telik el.

Ismertette: az esztendő első hat hónapjában ügyészi szakban a büntetőügyek 94 százalékában végezte el feladatait a vádhatóság 30 napon belül, több mint 5 százalékában 30 és 60 nap között, és csak néhány tized százalékában 60 napon túl.

A nyomozások gyorsaságának, szakszerűségének javítása érdekében 2001 első hat hónapjában 756 vizsgálatot folytatott le az ügyészség a nyomozóhatóságoknál.

Az ügyészség váderedményessége az első félévben 96,5 százalék volt, azaz a bíróság ilyen arányban ítélte meg az elé került büntetőügyeket az ügyészi indítványnak megfelelően.Polt Péter kifejtette: a nyomozati feladatokat is ellátó katonai ügyészségek a nyomozások 82 százalékát 60 napon belül fejezték be, 78 százalékban eredményesen. A polgári ügyészségi nyomozóhivatalok esetében a nyomozások 68 százaléka volt sikeres. Ezt különösen a rendőrség 46-47 százalékos nyomozás eredményességi mutatóival egybevetve minősítette figyelemre méltónak.- Az ügyészség iránti bizalom növekedését jelzi, hogy a közvetlenül a vádhatósághoz címzett feljelentések száma a 2000 első félévi 3.045-ről idén 3.720-ra emelkedett – mutatott rá.

Polt Péter tájékoztatása szerint a június 1-jén munkába állt Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatal összesen 10 ügyésze az elmúlt két hónapban 103 ügyhöz fogott hozzá.

Jelezte: az ügyészek létszámát várhatóan a tervezettnél hamarabb növelni fogják ennél a szervezeti egységnél.

Ismertette: a Legfőbb Ügyészségen létrehozott kiemelt ügyek osztálya 24 országos jelentőségű bűneset feltárásába kapcsolódott be, a többi között a Postabank, a Concordia Közraktározási Rt., illetve a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány ügyébe.

Szólt arról is, hogy az ügyészség közigazgatási magánjogi szakterületén 2000 első félévéhez képest a törvényességi felügyeleti munkában 222 százalékos emelkedés figyelhető meg a tavalyi év hasonló időszakához képest. Ez, mint mondta, főként jogszabály-módosítások eredménye, hiszen például az új szabályozás szerint a szabálysértési ügyekben benyújtott panaszok elbírálása az ügyészségre hárul.

– Az emelkedő munkaterhek mellett az ügyészség feladatait a törvényeknek megfelelően, rendkívül magas színvonalon és közmegelégedéssel látja el – értékelte az ügyészség első félévi munkáját Polt Péter.