A hatályos jogszabályokkal ellentétes volt a Dunaferr vagyonkezelésére 1996-ban kiírt pályázat – szögezi le a Miniszterelnöki Hivatal internetes honlapján olvasható jelentés.

A korábban 30 évre titkosított, ám Stumpf István kancelláriaminiszter döntése nyomán péntektől nyilvános dokumentum emlékeztet arra, hogy az 1996-ban hatályos privatizációs törvény csak abban az esetben engedte meg a vagyonkezelést, ha az érintett cég értékesítése meghiúsult, vagy elidegenítésének feltételei átmenetileg kedvezőtlenek voltak.

Az 1996. június 17-én megjelent pályázatról a MeH jelentése úgy fogalmaz: “nyilvánvaló, hogy a feltételeknek – főként irreálisan rövid pályázati határidő esetén – bennfentes információinak köszönhetően kizárólag a menedzsment volt képes megfelelni.”

A szerződésben vállalt 5 év alatti 21,7 százalékos vagyongyarapítással kapcsolatban a jelentés megjegyzi: a Dunaferr vagyona 1995-ben az előző évhez képest 14,62 százalékkal, 1996-ban 15,13 százalékkal növekedett.

– Nem könnyű megérteni, miért kell egy korábban ténylegesen elért eredménynél szerényebb célkitűzést extra sikerdíjjal premizálni – áll a jelentésben.

A jelentés kitér arra is, hogy a vagyonkezelő működése alatt a Dunaferr-csoporton belül bonyolult kereszttulajdonlások jöttek létre: a nem kohászati alaptevékenységgel foglalkozó leányvállalatok tulajdonosai egyben az Acél XXI. Kft tagjai is voltak.

– Míg az alaptevékenységet végző, 100 százalékban a Dunaferr tulajdonában álló cégek komoly veszteséget termeltek, addig a “külső” tulajdonosok által is ellenőrzött cégek kivétel nélkül nyereségesek voltak, és jelentős osztalékot fizettek ki a tulajdonosoknak – áll a MeH jelentésében.Az Acél XXI. Kft. – a Dunaferr vagyonkezelése című dokumentum szerint az APEH megyei igazgatósága a Dunaferr-csoport 17 cégénél végzett adóellenőrzéseket, és több esetben jelentős visszaélések nyomára bukkant.

– A vizsgálatok megállapításai – kettő kivételével – már jogerőre emelkedtek, és összességében több mint félmilliárd forintos adókülönbözetet állapítottak meg. További öt társaságnál végzett felülellenőrzés egymilliárdot is meghaladó adókülönbözetet tárt fel – fogalmaz a jelentés.A mészkő- és dolomitszállításokról szóló szakaszban a jelentés emlékeztet arra, hogy 1999-ig az Acélművek Kft. szinte kizárólag a Mészkő és Dolomit Kft-től vásárolt.

Az idősebb Orbán Győző által birtokolt Dolomit Kőbányászati Kft. 1999-ben már szállított dolomitot, 2000-ben a Mészkő és Dolomitnál 10 százalékkal olcsóbban.

Az alacsonyabb ár ellenére az Acélművek két helyettes vezetője 2000 januárjában 10 éves, kizárólagos szerződést kötött a Zarándok János tulajdonában álló Mészkő és Dolomit Kft-vel, évi 1,2 milliárd forint értékben.

A Dunaferr új vezetése később e szerződést korrigálni tudta. Az új szállítási megállapodás szerint a jövőben a mészkő 100 százalékát, a dolomit 33 százalékát a Mészkő és Dolomit Kft., a dolomit 67 százalékát pedig a Dolomit Kft. szállítja.

– Az új feltételek mellett az acélművek mindkét alapanyagot a korábbinál kedvezőbb áron vásárolja, ami éves szinten 150 millió forintos megtakarítást eredményez – derül ki a MeH jelentéséből. A Dunaferr jövőjével kapcsolatban a dokumentum leszögezi: a társaság privatizációja nincs napirenden.

A cég elsődleges célja a termelés költségeinek leszorítása, hogy a következő években biztosítható legyen a legalább 4 százalékos nyereségszint.

KELLER LÁSZLÓ TOVÁBBI KÉRDÉSEKET FOGALMAZOTT MEG

Mi történt a Dunaferr-csoporttal 2001. február 6-át követően? – firtatja a kancelláriaminiszterhez címzett pénteki, írásbeli választ igénylő kérdésében Keller László szocialista frakcióvezető-helyettes.

Az ellenzéki politikus Stumpf Istvánnak írt levelében utal arra, hogy a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) nyilvánosságra hozta azt az Országgyűlésben augusztus 13-án kiosztott tájékoztató anyagot, amely a Dunaferr-csoport jogszerű és gazdaságos működésének helyreállításáról címet viseli.

Keller László szerint 2001. február 6-án Gansperger Gyula, az ÁPV Rt. akkori elnök-vezérigazgatójának előterjesztésében készült egy jelentés az ÁPV igazgatósága részére, amelyben úgy fogalmaztak: “a vállalatcsoport várható adózás előtti eredménye 7,3 milliárd forint. Ezzel a Dunaferr-csoport fennállása óta legkiemelkedőbb teljesítményét érte el”.

Később azt írja: “a romló külső piaci feltételekhez igazodva, fenti paraméterek figyelembe vételével a Dunaferr-csoport 2001. évre 404 millió forint adózás előtti eredmény elérését tervezi”.

– Fentiekből megállapítható, hogy mindaddig, ameddig érvényes volt a vagyonkezelői szerződés, indokolatlan volt a jogszerű és gazdaságos működés felvetése, hiszen maga Gansperger Gyula minősítette a céget felsőfokon. Amikor Gansperger Gyula vezette az ÁPV Rt.-t, még többmilliárdos veszteségről szó sem volt – fogalmaz kérdésében Keller László.

Szerinte a MeH által elkészített tájékoztató kizárólag a vagyonkezelési szerződéssel és a mészkő- és dolomitszállításokkal foglalkozik, illetve fél oldalt szán a Dunaferr jövőjére. Azt nem mutatja be, hogy milyen gazdasági és jogi helyzetben van a Dunaferr- csoport, miért van szükség a jogszerű és gazdaságos működés helyreállítására.

Ezek alapján az MSZP-s politikus többek között azt kérdezi a minisztertől, hogy milyen konkrét dokumentumokra alapozva készítette el azon tájékoztatóját a MeH, amelyet 2001. augusztus 13-án benyújtott az Országgyűlésnek; milyen jogszerűtlen és gazdaságtalan működési jellemzőket tud felsorolni a miniszter, amelyek jelenleg jellemzik a Dunaferr-csoport működését; mikor, ki, milyen dokumentumokban fogalmazta meg a Dunaferr-csoport jogszerű és gazdaságos működésének helyreállításához szükséges lépéseket; mi köze van a reorganizációhoz a mészkő- és dolomitszállításnak; ki, milyen felelősséget vállal azért, hogy megalapozatlanul rossz hírbe hozza a Dunaferr-csoportot?

– A MeH milyen érdeket szolgál ki azzal, hogy rossz hírét kelti a Dunaferr-csoportnak? – kérdezi Keller László, aki kíváncsi arra is: mi történt a csoportnál 2001. február 6-át követően, ami azt eredményezte, hogy a MeH szükségesnek tartotta elkészíteni tájékoztató anyagát a jogszerű és gazdaságos működés helyreállításáról.