Kedden kerül az Alkotmánybíróság elé a Polgári törvénykönyv módosításáról szóló törvény, közismert nevén lex Répássy, amelyet Mádl Ferenc köztársasági elnök több ponton alkotmányellenesnek talált, ezért a május 30-án kihirdetésre megküldött törvényt nem írta alá, hanem véleményezésre megküldte a testületnek.

A köztársasági elnök álláspontja szerint a Polgári törvénykönyv újonnan megállapított, válaszadásra vonatkozó rendelkezései a személyhez fűződő jogok védelme érdekében korlátozzák a sajtószabadságot, azon belül is a szerkesztés szabadságát. – A sajtószabadság természetesen nem korlátozhatatlan. A válaszadás jogintézménye azonban az elérni kívánt célhoz képest aránytalanul, ezért alkotmányellenesen korlátozza a sajtószabadságot – áll az államfő sajtóirodájának korábbi közleményében. A köztársasági elnök nézete szerint a későbbi jogsértés megelőzésére a Polgári törvénykönyvben vannak enyhébb eszközök is és ezek kisebb intenzitással korlátozzák a sajtószabadságot, mivel nem eredményezik azt, hogy a sajtótermék tartalmát pozitív módon, állami kényszer határozza meg. – Amennyiben a válaszadás jogintézménye az elszenvedett jogsérelem helyreállítását célozza, igen kis mértékben alkalmas céljának elérésére, hiszen nem tényközlések helyreigazítására irányul – olvasható a közleményben.

Alkotmányellenesnek találta a köztársasági elnök azt is, hogy a törvény úgy írja elő a személyhez fűződő jogok megsértése esetén fizetendő, közérdekű célra fordítható bírság kivetését, hogy nem határozza meg annak legmagasabb mértékét. Az államfő szerint ez a jogbiztonság elvébe ütközik, és emellett visszatarthatja az érintetteket a szólásszabadság és a sajtószabadság alapvető jogának jogszerű gyakorlásától is. Az előterjesztés országgyűlési vitája során a javaslat beterjesztői részéről felvetődött az igény, hogy a köztársasági elnök kérje az Alkotmánybíróságtól a törvény előzetes vizsgálatát. A törvény parlamenti elfogadását követően több szervezet szintén arra kérte az államfőt, hogy forduljon az Alkotmánybírósághoz. – Az alkotmány csak abban az esetben ad a köztársasági elnök részére lehetőséget az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányossági vizsgálatának kezdeményezésére, ha a törvény tanulmányozása során ő maga is arra a meggyőződésre jut, hogy a törvény, illetve annak valamely rendelkezése alkotmányellenes. Jelen esetben Mádl Ferenc álláspontja az, hogy a Polgári törvénykönyv módosításáról szóló törvény több ponton alkotmányellenes, ezért azt megküldi az Alkotmánybíróságnak véleményezésre – tartalmazza a közlemény. A törvénymódosítással újonnan megállapított rendelkezés szerint “akinek személyhez fűződő jogát napilapban, folyóiratban (időszaki lapban), rádióban, vagy televízióban közölt valamely vélemény, vagy értékelés sérti – a törvényben biztosított egyéb igényeken kívül -, követelheti saját véleményének, vagy értékelésének közzétételét is”. Rendelkezik a törvény arról is, hogy ha a személyhez fűződő jog megsértése napilap, folyóirat (időszaki lap), rádió, vagy televízió útján történt, minden esetben közérdekű bírságot kell kiszabni.