Az Országgyűlés mentelmi bizottsága keddi ülésén egyhangúlag döntött arról, hogy benyújtja a parlamentnek az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény módosítását célzó javaslatát.

Az indítvány szerint a vagyonnyilatkozat elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – a képviselő tiszteletdíjban nem részesülhet, képviselői jogait nem gyakorolhatja, illetve annak, akinek megbízatása megszűnt, nem jár a végkielégítés. Isépy Tamás (Fidesz), a bizottság elnöke azt hangsúlyozta: a testület módosító javaslata egyértelmű és végrehajtható szankciót tartalmaz a vagyonnyilatkozatukat késedelmesen benyújtó képviselőkkel szemben. A jogállási törvény kimondaná, hogy a képviselő mandátuma érvényességének megállapításától, majd ezt követően minden év január 1-jétől, továbbá – ha nem választották újra – megbízatásának megszűnésétől számított harminc napon belül köteles vagyonnyilatkozatot tenni.

A bizottsági elnöke utalt arra, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárás rendelkezéseit pontosítani kell, összhangot kell teremteni a házszabály és az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény között. A bizottság elnöke jelezte, hogy módosítani kell a képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló törvényt, illetve a bírósági végrehajtásról szóló törvényt is. Isépy Tamás elmondta, hogy a témában a mentelmi bizottság és az ügyrendi bizottság által létrehozott albizottságnak a pártok konszenzusát élvező előterjesztését változatlan formában terjesztik elő.