Az alkotmányügyi bizottság általános vitára alkalmasnak találta a magyar nyelvnek a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények közzététele során való használatáról szóló törvényjavaslatot.

A szabályozás célja, hogy a feliratokon, reklámokon megjelenő idegen nyelvű szövegek mellett, azok magyar megfelelőjét is kötelező legyen elhelyezni, azonos terjedelemben. A javaslat szerint a fogyasztóvédelmi felügyelőség, a települési jegyzők, a területi közlekedési hatóságok ellenőrzik majd a törvény rendelkezéseinek végrehajtását. A magyar nyelvű felirat kötelezettsége nem vonatkozna a már meghonosodott idegen eredetű kifejezésekre. Amennyiben vita lenne az eljáró hatóság és az érintett között, akkor a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete foglalna állást a kérdésben. Tóth András (MSZP) úgy vélte, hogy valós problémáról van szó, amelynek megoldásához azonban nincs szükség önálló törvény elfogadására, mert a hatályos jogszabályok módosításával is kezelhető a kérdés. Szorgalmazta, hogy a kormány vonja vissza átdolgozásra az előterjesztést. A testület elsöprő többséggel általános vitára alkalmasnak találta a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők védelmi programjáról szóló törvényjavaslatot.