A Millenniumi Országjáró postázásával összefüggő adatkezelések több vonatkozásban nem feleltek meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos és az adatvédelmi biztos korábbi joggyakorlatát megalapozó törvényi előírásoknak – tartalmazza az állampolgári jogok országgyűlési biztosának közleménye, amelyet hétfőn juttatott el az MTI-hez.

Lenkovics Barnabás – közlése szerint – az adatvédelmi biztos jogkörében eljárva hétfőn részletes tájékoztatót bocsátott ki a Millenniumi Országjáró postázásával összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatos adatvédelmi biztosi eljárásról. Az ombudsman közleménye szerint a http://www.obh.hu internet címen található tájékoztató összegzi az ügy előzményeit, ismerteti az adatvédelmi biztos jogi álláspontját, ajánlását, az érintett szervek válaszait és bemutatja a vélemények közötti eltéréseket. Az ügy tapasztalatait elemezve az országgyűlési biztos megállapította, hogy amikor egy állami szervezet feladatai nincsenek a törvényben konkrétan meghatározva, akkor az általános normákat az egyes állami szervek a maguk érvrendszerében és érdekei szerint, egymástól teljesen eltérően értelmezhetik. Kifejti: a közérdekű és közérdeklődésre számot tartó adatokat tartalmazó lap állampolgárokhoz való eljuttatásához joga van a Miniszterelnöki Hivatalnak, miután az adatvédelmi törvény is előírja, hogy az állami feladatot ellátó szerv “a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni a közvélemény gyors és pontos tájékoztatását”.

  • Ezen jog gyakorlásához, illetve kötelezettség teljesítéséhez azonban amennyiben ezt a polgárok név- és lakcímadatának felhasználásával indokolt megoldani minden szempontból megfelelő, pontos törvényi felhatalmazás szükséges – olvasható a Lenkovics Barnabás közleményében. Hozzáteszi: mindezek alapján, és figyelemmel a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter tájékoztatására, miszerint “a jövőben más formában kívánjuk megoldani az Országjáró Magazin állampolgárokhoz történő eljuttatását. Nevezetesen: nem fogunk személyes adatokat igényelni”, az ügyet a nyilvánosság részletes tájékoztatásával lezárta.