Október végéig közel 14 ezer vagyonnyilatkozat leadásával számol az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, amelynek előző napi üléséről Zanathy János, hivatalvezető tájékoztatta a sajtót. A testület pályázatot ír kí 13 megyei bíróság elnöki posztra.

Az igazságszolgáltatás területén az ország több mint 2600 bíráját, a bírósági dolgozók közül 800-1000 főt, továbbá családtagjaikat érinti a törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. A vagyonnyilatkozatok kezelésére háromtagú szervezet alakul, ellenőrzésére az OIT hat bíró tagját jelölték ki. Háromévente rendszeresen ellenőrzik majd a nyilatkozatokat, de állampolgári bejelentésre soron kívül is vizsgálódhatnak. (A nyilatkozatok megrendelése, a dokumentumok biztonságos tárolása közel 8 millió forintba kerül az idén.) Zanathy János, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács hivatalának vezetője tegnapi sajtótájékoztatóján arra is kitért, hogy az Állami Számvevőszék a zárszámadás ellenőrzése kapcsán jeles bizonyítványt állított ki a bíróságok gazdálkodásáról.

Az OIT számos további közérdekű témát tárgyalt. Így döntött a február végén megüresedő 13 megyei bírósági elnöki posztra szóló új pályázat kiírásáról. (Mint ismeretes, az előző 1997. évi pályáztatást követő igazságügy-miniszteri döntés éles politikai viták kereszttüzébe került. Az OIT 1998. évi megalakulása óta a kinevezés a 15 tagú testület kompetenciájába tartozik.)

Az elrendelt soron kívüli eljárás eredményeként a 144 úgynevezett olajszőkítési ügyből 96 zárult le. Az OIT támogatta annak a kormányrendeletnek a tervezetét, amely a bírák pályaalkalmassági szabályait módosítja. (Az előterjesztés szerint az orvosi, pszichiátriai, pszichológiai vizsgálatokat végzők egyhangú véleménye kell ahhoz, hogy valakit alkalmassá nyilvánítsanak. A jelenlegi szabályozás szerint az egyszerű szótöbbség is elegendő.) Támogatta az OIT a bírósági ügyintézői munkakör rendszeresítését is. A hivatalvezető az MH kérdésére elmondta: az igazságügyi munkát segítő bírósági ügyintézők nem ítélkeznek, a hatáskörükbe tartozó intézkedések, általuk aláírt végzések jellege nem sérti a bírák, a bíróságok igazságszolgáltatással kapcsolatos alkotmányos monopóliumát.
Az OIT arról is döntött, hogy bírói álláshelyeket létesít, egyet Baranya megyében, kettőt-kettőt pedig Győr-Moson-Sopron, illetve Hajdú-Bihar megyében. Erre az igazságszolgáltatáson belüli területi eltérések mérséklése érdekében volt szükség.