Az EU-tagországok közlekedési miniszterei a hét végén tartott rendkívüli ülésükön állást foglaltak a légi közlekedés biztonsági szabályainak szigorítása mellett mind az unión belül, mind nemzetközi szinten.

A brüsszeli tanácskozáson a tizenötök megállapodtak arról, hogy a nemzetközi repülésbiztonsági normák szigorításával kapcsolatos álláspontjukat egységesen fogják képviselni a Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet (ICAO) szeptember 25-én Montreálban megnyíló éves közgyűlésén. Új intézkedésekről, illetve rendszabályok bevezetéséről azonban nem határoztak, sőt közvetve azt is elismerték, hogy a tagországok repülőtereinek egy részén az érvényben lévő biztonsági előírásokat sem mindig tartják be. A tanácskozáson, amelyet teljes egészében a repülésbiztonság problémáinak szenteltek, döntöttek arról, hogy már a jövő héten magas szintű munkacsoportot alakítanak a biztonság szigorításához szükséges intézkedések tanulmányozására. A csoport egyebek között azt fogja megvizsgálni, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a repülőterekre való bejutás ellenőrzését, a poggyászok nyomon követését és átvizsgálását vagy a pilótafülkéknek az illetéktelen behatolási kísérletekkel szembeni védelmét. Első jelentését a tervek szerint már a közlekedési miniszterek október 15-én tartandó következő ülésén előterjeszti.

Az EU azt is fontosnak tartja, hogy a szabályok alkalmazásában ne legyenek különbségek a belföldi és a nemzetközi járatok között. Javasolni kívánják, hogy a részes államok ennek megfelelően módosítsák a nemzetközi polgári légi közlekedést szabályozó 1944. évi Chicagói Egyezményt, tekintetbe véve az új fenyegetéseket és a terrorizmus új formáit. Jelenleg az egyezményben előírt normák alkalmazása országonként eltérő, érvényük pedig csak a nemzetközi járatokra terjed ki. Egyes országok – köztük az Egyesült Államok – belföldi járataik esetében nem is alkalmazzák ugyanazokat az előírásokat, amelyeket a Chicagói Egyezmény a nemzetközi járatokra határoz meg. De ettől eltekintve sincsenek még olyan mechanizmusok, amelyekkel ellenőrizni lehetne, mennyire tartják be az egyezmény aláírói az abban foglalt rendelkezéseket. A tizenötök ezért azt is kezdeményezni kívánják, hogy az ICAO keretében hozzanak létre megfelelő nemzetközi felügyeleti rendszert.