Az Európai Bizottság az állampolgárok szükségleteihez szándékozik igazítani az elkövetkező évtized közlekedési politikáját. Ennek során a közutakkal szemben versenyképesebbé tenné a többi szállítási módot, és lépéseket tenne az üzemanyagok adóztatásának egységesítése felé.

Először helyezné a felhasználók szükségleteit a közlekedéspolitika középpontjába a bizottság e héten ismertetett fehér könyve. Az ebben javasolt 60 intézkedés a vasút újraélesztését, a tengeri és belvízi szállítás fejlesztését és a különféle szállítási eszközök kombinált alkalmazását fejti ki először. Legfontosabb cél, hogy véget vessen a központi városok körüli közutak zsúfoltságának.

A bizottság azt szeretné, ha az európai közlekedés fejlődése az állampolgároknak nyújtott hatékony, jó minőségű és biztonságos szolgáltatást eredményezne. A fehér könyv először egészíti ki gyakorlati javaslatokkal a fenntartható fejlesztés politikáját, amelyet az Európai Bizottság göteborgi ülésén fogadott el júniusban. A bizottság azt javasolja, hogy fokozatosan szűnjön meg a közlekedésnek a gazdasági növekedés ütemével azonos sebessége, és ily módon mérséklődjön a környezetszennyeződés és a zsúfoltság a gazdasági növekedés lassulása nélkül. A javaslatok között szerepel az utasok kárpótlása késés vagy helyhiány esetén. A fehér könyv szerint a biztonságnak minden más szempontot meg kell előznie.