Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló leendő törvény legfontosabb célja a fogyasztók jogainak védelme, közölte az Informatikai Kormánybiztosság.

A kormány által elfogadott törvénytervezet részletesen szabályozza a szerződéskötés minden lépését, s előírja, hogy a szerződő feleknek folyamatosan közölniük kell egymással a szükséges információkat. A tervezet szerint a törvény kimondja majd, hogy a szolgáltatás igénybevevőjének tisztában kell lennie a másik fél személyével, illetve szükség esetén tudnia kell érvényesíteni a jogait vele szemben. Éppen ezért kötelezi a szolgáltatókat arra, hogy az azonosításukhoz szükséges adatokat folyamatosan tegyék közvetlenül elérhetővé.

A törvény külön részben szabályozza majd az internetes környezetben történő kéretlen kereskedelmi megkereséseket (spam) és a fogyasztóvédelem speciális kérdéseit is. A részletes szabályozás a kereskedéshez szükséges lépések egyértelművé tételével nemcsak a fogyasztóknak nyújt garanciákat, hanem a szolgáltatók munkáját is segíti az IKB közleménye szerint. A törvénytervezet külön foglalkozik a szolgáltatók mögöttes felelősségével, mely a szolgáltatók által hozzáférhetővé tett, de nem tőlük származó jogsértő tartalmakra vonatkozik.

A felelősségi rendszer és az ahhoz kapcsolódó eljárási rend részletes kidolgozása lehetővé teszi majd az interneten elkövetett jogsértések elleni hatékony fellépést, s a szolgáltató közreműködését a jogsérelem orvoslásában. Ez utóbbi révén mintegy felmentve a szolgáltatót a felelősség alól. A törvénytervezet szakmai és közigazgatási egyeztetése két körben zajlott le. Az egyeztetések során 24 szakmai szervezet, köztük az Internet Szolgáltatók Tanácsa és a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete kapta meg a tervezetet véleményezésre. Az alapos előkészítésnek köszönhetően a jelenlegi törvénytervezet a meglévő jogszabályi környezetet és a társadalmi elvárásokat egyaránt figyelembe veszi.