Az Állami Számvevőszék munkatársai a társadalombiztosítási alapok múlt évi zárszámadásáról készült jelentésükben több, leginkább az egészségügyi és a pénzügyi kormányzatnak felróható szabálytalanságot is megállapítottak. A hibák oka az volt, hogy a bevételeket és a kiadásokat az indokoltnál kisebbre tervezték. A két alap tervezett 42,3 milliárdos hiánya csaknem megkétszereződött, azaz 81,4 milliárd lett. A gyógyszerkiadások évek óta először 2000-ben nem lépték túl a felhasználható összeget. A gyógyszerköltségek féken tartásának árát jórészt a betegek fizették meg. Az ÁSZ helytelennek ítéli azt a gyakorlatot is, hogy az APEH járulékadatait az alapkezelők csak tudomásul vehetik, felülvizsgálni, ellenőrizni nincs módjuk. Az ÁSZ vitatja a Postabank konszolidációját szolgáló milliárdos kötelezettség kifizetésének jogszerűségét is.