A Legfőbb Ügyészséghez fordul egy VI. kerületi önkormányzati képviselő, mert szerinte jogellenesen kötött szerződés alapján szedi a Centrum Kft. a parkolási díjakat.

Bajor Zoltán, a Terézvárosi Önkormányzat SZDSZ-es képviselője beadvánnyal fordul a Legfőbb Ügyészséghez. Ebben arra kéri Polt Pétert, hogy vizsgálja meg a parkolási társulás által a Centrum Kft.-vel kötött szerződést. A képviselő szerint ugyanis az üzemeltetési szerződés nem felel meg az önkormányzatok által megkötött szerződésben foglaltaknak.

A parkolási társulást a főváros három kerületete (VI., VII., VIII.) hozta létre 1999-ben. Az alapító három kerülethez azóta csatlakozott újabb négy kerület (I., a II., a XI., és a XII.), miután ezekben ősztől indul a díjfizetéses rendszer. A társulás kapta azt a jogot, hogy közbeszerzési eljárással válassza ki az önkormányzatok tulajdonában álló közterületek parkolási rendszerének és a parkolás szabályainak az összehangolására az üzemeltetőt. Továbbá a társulás feladata volt, hogy kiválassza a pályázat győztesét és szerződést kössön vele.

Bajor Zoltán azt sérelmezi, hogy a szerződésben foglalt minden lényegi pontot figyelmen kívül hagyott a társulás az üzemeltető kiválasztásakor és a szerződés megkötésekor. A társulás ugyanis nem közbeszerzési pályázatot írt ki, hanem koncessziós pályázatot, amihez nem volt joga. A kétfajta pályázat között az a leglényegesebb különbség, hogy míg az előbbi alapján az üzemeltető elszámol a bevétellel, addig a másik pályázat alapján erre nem köteles, hanem egy bizonyos összeget fizet a használatért. Bajor arra hívja fel a figyelmet, hogy a megkötött szerződés alapján nem üzemeltetésről, hanem koncesszióról van szó. Így a kft. megállapított összeget fizet az önkormányzatnak, amely számára nem biztos, hogy a legkedvezőbb.

A panaszokra reagálva a társulás elnöke, Zettner Kovács Krisztián (Fidesz) elmondta, hogy bár nem közbeszerzési eljárás volt, de hasonlított hozzá. Azaz az eljárási rend, a mód azonos volt. Zettner, aki egyben a VI. kerület alpolgármestere is, furcsának találta, hogy tavaly kötött szerződéssel kapcsolatban most kerülnek elő problémák. Elmondta, hogy amikor elkészült a Centrum Kft.-vel a szerződés, akkor beszámoltak róla a képviselő-testületnek, amely elfogadta azt.