Érthetetlennek, indokolatlannak és alkotmányossági szempontból aggályosnak tartja a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége a legutóbbi kormányülésen hozott határozatot, miszerint az FMV-hivatalok vizsgálják felül, hogy indokolatlanul jelentett-e csődöt 39 szövetkezet a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrész-felvásárlás előtt. Ez az eljárás a független magyar bíróság döntésének megkérdőjelezését jelentené, hiszen a felszámolási törvény alapján csődeljárást csak bíróság rendelhet el.