Az Európai Bizottság menet közbeni értékelése azt tükrözi, hogy a Bizottság elégedett az új tagok felvételi folyamatának haladásával. Az október 19-i genti csúcstalálkozón a tizenötök állam- és kormányfői is áttekintik a folyamat alakulását.

A bővítési stratégia megvalósításának “félidős áttekintése” címet viselő bizottsági dokumentum egyúttal meghatározza a december végéig tartó belga elnökség során megoldandó feladatokat is: mely területeken van szükség az EU-tagországok közös tárgyalási álláspontjának kidolgozására.

Ezek között említi a brüsszeli testület a nemzeti közúti közlekedési piacokra való bejutás ideiglenes korlátozásának ügyét. Hangsúlyozza, hogy megállapodásra kell jutni az átmeneti korlátozásról “bizonyos tagjelölt országok fuvarozói” esetében, részben a tagjelöltek által kért átmeneti felmentések, részben “a működési költségekben meglévő jelentős különbségek révén okozott lehetséges versenytorzulás” fényében.

A bel- és igazságügyi együttműködés szintén ebben a fél évben tárgyalandó témáján belül a brüsszeli dokumentum azt hangsúlyozza, hogy “egyrészről a bővítés nem okozhatja Európa új megosztását, különösen azokban a régiókban, amelyeket szoros kapcsolatok fűznek egybe. Másrészről viszont az unió jövőbeli külső határainak meg kell felelniük a mai EU-polgárok biztonsági igényeinek”.