Az előrejelzésekkel ellentétben nem változik a 2002-es felvételi évben az
egyik legnépszerűbb karrierpálya, a jogi karok központi felvételi rendszere.
Sőt, az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda (OFI) tájékoztatása szerint a
2003-as felvételi reform sem érinti a jogi karokat, azaz továbbra is önálló,
úgynevezett jogi kari magyar nyelv és irodalom, illetve történelem felvételi
tesztsorok alapján válogatnak a felvételizők között. Korábban felvetődött az
is, hogy az egységes szaktárgyi felvételik bevezetése egyben a bölcsész és
jogi kari típusú felvételi tesztsorok összevonását is jelentheti.
Az eddigi feltételezésekkel ellentétben a Pázmány Péter Jog- és
Államtudományi Karának felvételi rendszere sem változik meg a 2001/2002-es
felvételi évben, azaz az intézmény továbbra is megtartja az önálló írásbeli
alkalmassági vizsgáját, és a jogi pályán nélkülözhetetlen beszédkészséget
mérő szóbeli felvételit is. Mivel azonban a tesztsorokat minden évben eltérő
szempontok szerint állítják össze, a karra felvételiző diákok számára
elengedhetetlen, hogy tájékozódjanak a sajátos felvételi vizsgáról. Ezt
megtehetik a Felvételi Információs Szolgálat információs számain, illetve
emailben. Az 1995 óta működő fakultázsnak 2003-tól természetesen szintén a
központi jogi felvételi tesztsor alapján kell majd felvételiztetnie, a
jelenleg 11-es diákoknak tehát már ennek ismeretében kell elkezdeniük a
felkészülést.
A hasonló helyzetben lévő BKÁE Államigazgatási Főiskolai Karának sem
kötelező még 2002-ben bevezetnie a központi, jogi kari típusú felvételi
tesztsort, így elképzelhető, hogy a diákoknak jövőre még az intézmény
speciális, úgynevezett komplex felvételi tesztsorára kell készülniük.
Mindezekről bővebb felvilágosítást kérhet a Felvételi Információs
Szolgálattól programvezetőinél (06 – 20 / 341 – 81 – 59, 06 – 1 / 473 –
0769, info@fisz.hu) az a több mint 15 ezer diák, aki az érintett
intézményekbe felvételizik.