• Megkezdődött a munkahelyeken a soron következő üzemitanács-választások előkészítése, a hatályos Munka törvénykönyve szerint az 1998. november 16. és 27. között megválasztott testületek mandátuma három év elteltével lejár. A törvényi előírás szerint meghatározott létszámú munkahelyeken kötelező az üzemi megbízott vagy üzemi tanács megválasztása.

Az üzemi tanácsoknak a választásra jogosult munkavállalók közül a választást megelőző legalább nyolc héttel választási bizottságokat kell alakítani. A választási bizottságok tevékenységébe a helyi szakszervezetek is részt vehetnek. A munkáltatók nem befolyásolhatják a választási bizottságok tevékenységét.

A választási bizottság meghatározza a jelöltállítás határidejét, illetve a választás időpontját. Nem lehet a választási bizottság tagja az a személy, aki a bizottság megalakításának időpontjában az üzemi tanács tagja vagy elnöke.

Ha a munkáltatónál nincs üzemi tanács, a választási bizottságot a képviselettel rendelkező szakszervezetek, illetve a nem szervezett munkavállalók képviselőiből kell megalakítani.

A munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet tagjai közül önállóan állíthat jelöltet.

Jelöltet állíthat a választásra jogosult munkavállalók legalább 10 százaléka, vagy legalább 50 választásra jogosult munkavállaló is.

A választási bizottság a választást megelőzően legalább három héttel összeállítja és közzéteszi a jelöltek listáját.

A választási bizottság – a jelöltlistának megfelelően – elkészítteti a szavazólapokat. A szavazólapra a jelöltek ABC-sorrendben kerülnek fel. A szavazólapon a szakszervezet által állított jelölt nevénél a szakszervezet megnevezését is fel kell tüntetni.

A választás alkalmával a szavazólapon a választani kívánt jelölt nevét egyértelműen kell megjelölni. Az üzemi tanács tagjának azokat kell tekinteni, akik a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább azok 30 százalékát megszerezték. Szavazategyenlőség esetén a munkáltatónál fennálló hosszabb munkaviszonyt kell figyelembe venni.

Az üzemi tanács tagjainak száma, ha a munkavállalók száma a választás időpontjában a százat nem haladja meg, akkor három, ha a háromszázat nem haladja meg akkor öt, ha az ötszázat nem haladja meg, akkor hét, ha az ezret nem haladja meg, akkor kilenc, ha a kétezret nem haladja meg, akkor tizenegy, a kétezernél több dolgozót foglalkoztató munkáltatónál pedig tizenhárom az üzemi tanács tagok száma.

A Munka törvénykönyve előírásai szerint azoknál a munkáltatóknál, illetve önálló telephelyeken, részlegeknél, ahol 51-nél kevesebben, de 15-nél többen dolgoznak, az üzemi megbízott választása kötelező. Valamennyi olyan munkáltatónál, illetve a munkáltató minden olyan önálló telephelyén, részlegénél, ahol a munkavállalók száma az 50-et meghaladja, üzemi tanácsot kell választani. Az újonnan létrejövő munkáltatónál három hónapon belül kell megválasztani az üzemi megbízottat, illetve az üzemi tanácsot.

Az üzemi tanács tagjának megválasztására minden, a munkáltatóval munkaviszonyban álló munkavállaló jogosult.

Az üzemi tanács megválasztását követő 15 napon belül összeül, és első ülésén tagjai közül elnököt választ.

A szakszervezetek kérésére a közalkalmazotti tanácsok mandátumát a kormányzat támogatásával valószínűleg a parlament meghosszabbítja. Így a közalkalmazotti körben nem most, hanem csak két év múlva kell majd közalkalmazotti tanácsokat választani.