Befejeződött az Esélyt a Tanulásra Közalapítvány pályázatára beérkezett kérelmek elbírálása a Debreceni Egyetemen. Az elbíráláskor most először alkalmazták az új juttatási és térítési szabályzatban leírt közös egyetemi rendszert, az ilyenkor előforduló gyermekbetegségekkel.

A közalapítványhoz az a nappali tagozatos hallgató pályázhat, akinek családjában a havi nettó egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 80 százalékát (az idén 14648 Ft), valamint ha legalább harmadéves és tavaly már megkapta a támogatást, akkor átlaga legalább 3,51 volt mindkét előző félévben.

A Debreceni Egyetemen az Esély pályázatot összekötötték a rendszeres szociális támogatással: a cél az, hogy a hallgatónak csak egyszer kelljen a szükséges igazolásokat csatolnia.

Aki nem nyeri el a közalapítvány támogatását, kérelme automatikusan szociális támogatás iránti kérelemnek minősül. Az új szabályzat a kari diákjóléti bizottságok és a kari hallgatói önkormányzatok képviselőiből felállította az Esélyt a Tanulásra Egyetemi Bizottságát (ETEB), melynek feladata a kari diákjóléti bizottságok által kialakított előzetes kari rangsor alapján a végleges egyetemi sorrend meghatározása.

A tavaly ősszel elfogadott közös egyetemi, a szabályzatban is rögzített szociális támogatási pontrendszer alapján összehasonlíthatóvá vált a hallgatók szociális helyzete. A kari pontozásokat követően az ETEB feladata az egyetemi szintű sorba rendezés és a közalapítvány által megállapított keretből javasolható támogatások kiszámítása volt.

A kari diákjóléti bizottságok már korábban megállapodtak az egyedi elbírálás alapján adható pontszámokról is, így ezen a téren sem lehetett fel- vagy lepontozással előnyt szerezni a karok hallgatói részére. A közös hallgatói adminisztráció hiánya némileg késleltette a döntéshozatalt. A bizottság végül havi 6000 és 12800 Ft közötti támogatási összegekre tett javaslatot a közalapítványnak mintegy 300 fő részére.

A végleges döntésről a kuratórium november 15- ig értesíti a pályázókat. Az eljárást felügyelő Kovácsné Bakosi Éva rektorhelyettes a tapasztalatok alapján javaslatot tett a diákjóléti bizottságok működésének áttekintésére, az oktatói részvétel és a tanulmányi osztályokkal való együttműködés erősítésére, valamint egy közös koordináló testület kialakítására, amely a kari DJB-k elnökeiből állna, és a Hallgatói Önkormányzat e területtel foglalkozó vezetője segítségével biztosítaná a hatékony információáramlást a Rektori Hivatal, a HÖK, a kari TO-k és a DJB-k között.