A Külügyminisztérium véleménye szerint célszerű euróban kötött szerződésekre módosítani azokat a szerződéseket, amelyeket a február végétől megszűnő valuták valamelyikében állapítottak meg magyar cégek nem EU-tagállamban működő vállalatokkal.

Az EK Tanácsa több rendeletet fogadott el annak biztosítására, hogy azon szerződések esetében, amelyeket az eurózónába tartozó országok vállalataival ezen országok nemzeti valutáiban kötöttek, és amelyek pénzügyi teljesítése 2002. január 1-je után esedékes, se a vevők, se az eladók ne szenvedjenek el veszteséget a jelenlegi helyzethez képest.

A Külügyminisztérium külön is felhívja a figyelmet azokra az esetekre, amikor a szerződéseket az euróövezetbe tartozó nemzeti pénznemben kötötték meg, de a külföldi partner nem az euróövezethez tartozó ország.

Ha a külföldi fél nem EU-tagállamban működő vállalat, és a magánjogi szerződést a magyar fél az euróövezetbe tartozó valamely ország nemzeti devizájában kötötte (például német márkában), úgy ezen esetekben a külföldi partnerre a tanácsi rendelet hatálya közvetlenül nem terjed ki. A külügyi tárca felhívja a figyelmet arra, hogy ha vitás esetekben olyan állam jogszabálya az alkalmazandó, amely nem tagja az EU-nak, a közösségi rendeletek közvetlen alkalmazására és hivatkozására nem kerülhet sor.