A Legfőbb Ügyész 2001. október 16-án ismételt előterjesztést nyújtott be az Országgyűléshez dr. Szabadi Béla országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése végett, mert a nyomozás jelen szakaszában újabb bűncselekmények alapos gyanúja merült föl.

A Magyar Köztársaság Ügyészsége weboldalán is megjelenő közleménye:

“A Legfőbb Ügyész 2001. október 16-án ismételt előterjesztést nyújtott be az Országgyűléshez dr. Szabadi Béla országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése végett, mert a nyomozás jelen szakaszában újabb bűncselekmények alapos gyanúja merült föl.

A Legfőbb Ügyész előterjesztését az Országgyűlés Mentelmi, Összeférhetetlenségi- és Mandátumvizsgáló Bizottsága 2001. október 30-án megtárgyalta, és szoros szavazás után úgy döntött, hogy a mentelmi jog felfüggesztését jelen esetben nem támogatja. Az újságokban megjelent híradások szerint ennek indokául az szolgált, hogy egyes képviselők állítása szerint a Parlamentben képviselői kérdésekre a Legfőbb Ügyész kijelentette, dr. Szabadi Béla és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ügyei körül “mindent rendben találtak”.

Ez az állítás a tényeknek nem felelt meg.
A Legfőbb Ügyészség átvizsgálta valamennyi, az üggyel kapcsolatban benyújtott interpellációra, azonnali kérdésre, és írásbeli kérdésre a Legfőbb Ügyész által adott választ, és ezek tartalma alapján az idézett állítást a leghatározottabban cáfolja.
Megállapítható, hogy a Legfőbb Ügyész erre az ügyre adott válaszaiban nem szerepel olyan kijelentés, amely a bizottságot okkal ilyen döntés meghozatalára indíthatta volna.”