Tizenhárom jogszabályt módosít a parlament a kedden szavazásra kerülő pénzügyi törvénycsomagban, amely szerint például adómentes lesz a nyugdíj mellett szerzett munkajövedelem.

A személyi jövedelemadóról szóló törvényt érinti az a változtatás is, amelynek következtében emelkedik az új lakások megvásárlásához, építéséhez, építtetéséhez, valamint a meglévő lakások jelentős bővítéséhez kapcsolódó hitel esetében az adókedvezmény mértéke a jelenlegi 20 százalékról a törlesztő részlet 40 százalékára, abszolút korlátja pedig 35 ezer forintról 240 ezer forintra emelkedik.

Az adóelkerülés lehetőségeinek visszaszorítását célozza, hogy bizonyos esetekben az adóhatóság helyett az adóalanyra hárulna a bizonyítás terhe.

A vámtörvényt érintő módosítások alapvetően a vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesítése miatt váltak szükségessé: az EU-jogharmonizáció keretében Magyarországnak át kell vennie a vámraktározásra és az ideiglenes behozatalra vonatkozó közösségi előírásokat. A hat hónapot meg nem haladó magyarországi tartózkodás idejére ideiglenes használat céljából behozott, ideiglenes behozatali eljárásban vámkezelt külföldi rendszámú gépjármű általános szabályként mentesül a vámbiztosíték-nyújtás alól.

A számvitelről szóló törvény módosítása értelmében a minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum elfogadható számviteli bizonylatként, ha más feltételeiben is megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Az egyházak hitéleti tevékenységéről szóló törvény módosítása szerint – a népszámlálási adatokra alapozva – az egyházak megkapják a felajánlható szja 1 százalék 80 százalékát, ha a rendelkező adózók nyilatkozatai alapján a felajánlások összege nem éri el ezt a mértéket.