A legfrissebb felmérések azt jelzik, hogy a kábítószerekkel ismerkedő fiatalok száma nem mutat számottevő növekedést – állapítja meg Buda Béla, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet igazgatója abban a közeljövőben megjelenő kiadványban, amelyben a magyarországi kábítószer-fogyasztás 2000. évi adatait ismertetik.

A jórészt az egészségügyi, bűnügyi és bírósági statisztika adataira támaszkodó dokumentumot ezúttal – a korábbi évektől eltérően – már több kutatás eredményeivel is kiegészítették. A jelentés szerint az egészségügyi intézményekben kezelt kábítószer-fogyasztók száma a korábbi évek tendenciájától eltérően nem növekedett, ugyanakkor a dokumentum írói szerint ebben közrejátszhatott az adatgyűjtési rendszer megváltozása is. Ugyancsak csökkent a statisztikákban szereplő, kábítószer-használattal összefüggő halálozási szám. Ezt az eredményt viszont az befolyásolhatta, hogy az adatközlők és az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet munkatársai megpróbálták kiszűrni az esetek közül a nyugtatószerekkel elkövetett öngyilkosságokat. A bűnügyi adatok azt mutatják, hogy a bűncselekménynek minősülő, kábítószerekkel való visszaélések számának növekedési üteme szintén csökkent. Jelzik ugyanakkor azt is : továbbra is a marihuána a legelterjedtebb szertípus. A jelentés szerint szinte minden hatodik kábítószerrel való visszaélés bűncselekményt fiatalkorúak követték el. A bűnügyi fejezet kitér arra az érdekes jelenségre is, amely szerint növekedett az idősebb korosztályba tartozó elkövetők száma, így például míg 1999-ben még csak 6 esetet regisztráltak, addig ez az adat 2000-ben már 59 volt. A jelentés foglalkozik továbbá egy, a Pepsi szigeten felvett kutatással, amely szerint a kábítószert használó fiatalok körében számottevően nagyobb a magasabb iskolai, illetve társadalmi csoportba tartozók aránya. Az Ifjúsági és Sportminisztérium ígérete szerint a 2000. évi magyarországi kábítószerhelyzetről készült jelentést még novemberben – könyv formában – nyilvánosságra hozzák.