Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének vezetésével a tanács bíró tagjaiból és a megyei bírósági elnökökből álló delegáció ötnapos hivatalos látogatáson Nyugat-Európában járt.

Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság főtitkára, a küldöttség tagja elmondta: a strasbourgi bíróságon az érkező ügyek számát és jellegét tekintve Magyarország megítélése jó. Eddig öt olyan ítélet született, amelyben elmarasztalta a strasbourgi bíróság Magyarországot, ugyanakkor több mint 150 esetben elutasították a benyújtott panaszt, jelenleg mintegy 400 ügy van folyamatban a bíróságon. Ugyanakkor van olyan uniós tagállam, ahonnan évente több ezer panasz érkezik a testülethez. A strasbourgi találkozón elhangzott: az Európai Emberi Jogi Egyezményben részes más államokhoz képest a Magyarországról érkező panaszok aránya meglehetősen alacsony, túlnyomó többségük pedig alaptalan és ezzel összefüggésben az ország megítélése is jónak mondható. Az ötnapos külföldi út tapasztalatait összegezve Lomnici Zoltán leszögezte: a jogállamiság megerősödése szempontjából rendkívül lényeges, hogy a bírói hatalmi ág szakszerű, hatékony és erős legyen. Arra a kérdésre, hogy az ötnapos látogatás során szóba került-e az igazságszolgáltatás pénzügyi helyzetének, a bírák javadalmazásának kérdése, Lomnici Zoltán csak annyit válaszolt: az unióban a bírói hatalmi ág presztízsének megfelelőek a bírói fizetések, ez a kérdés a találkozókon nem merült fel.