A román kormányfő a státustörvény radikális módosítását követelte abban – a kolozsvári Krónika birtokába jutott – levélben, amelyet tíz nappal ezelőtt Bukarestben Orbán Viktornak adott át.

Újdonságnak számít, hogy Adrian Nastase bukaresti engedélyhez kötné a romániai magyar szervezetek támogatását. A magyar kormányszóvivő bejelentette: Orbán válaszolni fog Nastase levelére. A levelet és az ahhoz csatolt – a konkrét román kifogásokat az európai fórumok értelmezésével párhuzamosan részletező – dokumentumot a Krónika című kolozsvári magyar napilap szombati számában ismertette. A lap nem közölte, hogy a dokumentumot a magyar vagy a román féltől szerezte-e meg. Minden bizonnyal kiszivárogatásról van szó. Amint azt Adrian Nastase korábban lapunknak adott interjújában is elmondta: Bukarest azt követeli, hogy a jogszabályt a magyar fél hozza összhangba a velencei bizottság, az EBESZ és az Európai Bizottság által megfogalmazott észrevételekkel, az európai kisebbségi normákkal és az amszterdami egyezmény diszkriminációellenes elveivel. A törvény alkalmazását mindaddig fel kell függeszteni. A levél leszögezi: a román fél kész a magyar javaslatokról konkrét eredményekhez vezető tárgyalásokat folytatni.

Románia szerint a törvény preambulumából törölni kellene “az egységes magyar nemzethez való tartozásra” vonatkozó szövegrészt, a jogszabálynak a világ valamennyi külföldön élő magyarjára ki kellene terjednie, viszont nem tartalmazhatna a nem magyar házastársra és gyermekre vonatkozó előírásokat. A magyar kormánynak ki kellene nyilvánítania újból, hogy nem kérdőjelezi meg a trianoni békeszerződést. A román kormány úgy véli: a kedvezményeknek kizárólag a kulturális identitásmegőrzést kell szolgálniuk. Oktatási téren elegendő lenne a kommunizmus idején megkötött magyar-román oktatási egyezmény érvényesítése. Törölni kellene a jogszabályból mindazon előírásokat, amelyek a munkavállalásra és az egészségügyi ellátásra vonatkoznak. Bukarest azt javasolja, hogy a két ország kössön új megállapodást, amelynek értelmében a munkavállalást a két országban tegyék lehetővé valamennyi magyar és román állampolgár részére. Bukarest szerint a kedvezményekre jogosító igazolvány a kedvezményezett személyi adatain kívül egyetlen utalást sem tartalmazhat birtokosa nemzetiségére nézve, Magyarországnak vállalnia kell, hogy a személyi adatokat nem tárolja statisztikai célokra, és törölni kell a státustörvényből az ajánló szervezetekre vonatkozó valamennyi előírást.

Bukarest szerint a magyar státustörvényben módosítani kellene a konzulátusok szerepére vonatkozó előírásokat, s kérik, hogy a jogszabály ne osszon ki kompetenciákat a román törvénykezés hatálya alá tartozó “entitásoknak”. Újdonságnak számít az a követelés, miszerint a román fél beleegyezése nélkül határon túli magyar szervezeteket Magyarország ne támogasson. Ez meglehetősen kellemetlen helyzetbe hozná mindazokat a romániai magyar szervezeteket, amelyek eddig különböző közalapítványok útján jutottak hozzá életmentő anyaországi anyagi segítséghez. A hét végén Gheorghi Prisacaru szenátor, a román felsőház külügyi bizottságának elnöke Suceaván kijelentette: a legutóbbi Orbán-Nastase találkozón a magyar kormányfő “ismét arrogáns hangnemet” használt, román kollégája azonban megértette vele, hogy “Romániában nem az Orbán-, hanem a Nastase-kabinet kormányoz”.

Szintén a hét végén, Kolozsváron ülésezett a státustörvény romániai alkalmazását előkészítő felügyelőbizottság. A testület véglegesítette személyi összetételét, elfogadta saját működési szabályzatát, és úgy döntött, Kolozsváron központi irodát, vidéken pedig területi felügyelőtestületeket és irodákat hoznak létre. Ezekhez kell majd fordulniuk az igénylőknek, hogy a jogosultságot igazoló iratokat megszerezzék. Markó Béla közölte: a kedvezménytörvényt illetően a román belpolitikában a hangnemváltás jelei egyelőre nem tapasztalhatók. Az RMDSZ elnöke ezúttal is a két ország közötti konzultációk mielőbbi folytatását sürgette.