Új rendelet készül a hallgatói juttatások elosztásáról, mely jövő januártól hatályba is lépne – tudtuk meg Almássy Kornéltól, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnökétől. A rendeletről szólva azt mondta, hogy az “egy kalapba tenné” az évi hetvenezer forintos hallgatói normatívát, az évi fejenkénti 33 ezer forintos lakhatási támogatást és az évi hallgatónkénti hétezer forintos jegyzettámogatást, így ezeket a hallgatói önkormányzatok az igényeknek megfelelően oszthatják majd ki. Almássy Kornél közölte, a változtatásra azért is szükség van, mert gyakran előfordult például az, hogy a hallgatók nem vettek tankönyveket, így a kizárólag bon formájában megkapott jegyzettámogatást nem is használták fel. Az új rendelet értelmében az eddigi ilyen “kallódó” pénzt ki lehet majd osztani más formában, ha tehát például nincs szükségük a hallgatóknak jegyzettámogatásra, akkor az összeg átcsoportosítható, és kiosztható lakhatási támogatásként. Változás az is, hogy most már nemcsak bon formájában, hanem készpénzben is hozzájuthatnak a hallgatók a jegyzettámogatáshoz.

A HÖOK elnöke elmondta, az új rendelet értelmében a lakhatási támoga-tás keretösszegének öt százalékát fel lehet használni a helyben lakók támogatására is. (Eddig csak azok a nem helyben lakó hallgatók kaphattak lakhatási támogatást, akiknek a kollégiumi jelentkezését helyhiány miatt elutasí-tották.) A készülő rendelet meghatározná azt is, hogy mi minősül alapfeltételnek a kollégiumi ellátásban. A kollégiumi díj mértéke ugyanis a mindenkori hallgatói normatíva öt százaléka lehetne havonta – ez jelenleg 3500 forint -, ám több helyen különböző szolgáltatásokra hivatkozva ennek akár a kétszeresét is elkérik a hallgatótól. A fő problémát ugyanis az okozza, hogy sehol sincs leírva, mi minősül alap- és mi pluszszolgáltatásnak. Az új rendelet szerint a jövőben alapszolgáltatásnak számít a kollégiumi szoba a berendezéseivel: ággyal, asztallal, székkel együtt, az elektromos világítás, a fűtés, a hideg-meleg víz, a mosási, főzési lehetőség biztosítása, sőt, még az internetelérhetőség is. Almássy közölte: a 3500 forinton felül csak a hallgatói önkormányzatok egyetértésével, kollégiumi fejlesztések esetén, illetve akkor lehet elkérni további összegeket, ha a diákszálló a felsoroltakon felüli szolgáltatásokat is nyújt.