Nem kell fizetnie sem a fővárosi önkormányzatnak, sem az államnak 1914-ben, a székesfőváros által kibocsátott kötvényekre – derült ki a Fővárosi Bíróság ma kihírdetett jogerős ítéletében. A bíróság az elévülés miatt már meg sem vizsgálta a kérdést, hogy a főváros jogutód-e.

Összesen öten perelték a fővárost és az államot 1914-ben kiadott kötvények ellenértékéért. Az elsőfokú bíróság egyes ügyekben a főváros ellen, más ügyekben mellette ítélt. A Fővárosi Bíróság ítélete azonban már jogerős. A kötvényekből származó igények már elévültek, ezért a Fővárosi Bíróság már meg sem vizsgálta azt a kérdést, hogy a fővárosi önkormányzat jogutóda-e az egykori székesfővárosnak – közölte Tiba Zsolt, a főváros főjegyzője. A fővárosi önkormányzat is erre helyezte védelmének hangsúlyát, hogy sem az alkotmány, sem az 1950. évi I. törvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, miszerint a tanácsok a korábbi önkormányzatok jogutódai lennének.

Az öt felperesnek ezertől, 16 ezer forintig terjedő perköltséget kell fizetnie. A legtöbb pénzt követelő felperes 600 angol fontot kért. Amennyiben a tulajdonosok az összes kötvényigényüket benyújtották volna, a fővárosnak több milliárd forintot kellett volna kifizetnie – közölte Haszonicsné dr. Ádám Mária, a fővárost képviselő ügyvéd. A jogerős bírói döntés kimondja, hogy a kötvényigény-érvényesítések határideje1989-ben lejárt. A felperesek követelésüket azonban ennél az időpontnál 10 évvel később nyújtották be, ezért a bíróság elutasította a keresetüket.