A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a CIB Bank Rt. megállapodott, hogy véglegesen lezárják a közöttük folyamatban lévő, a BorsodChem Rt.-vel kapcsolatos jogvitát – derül ki a Magyar Tőkepiacban megjelent közleményből.

A megállapodásban a CIB elismeri: többször is hibázott, amikor az ír Milford BorsodChem-részesedését megvásárolta, majd eladta az orosz Sziburnak. Az egyezség szerint a CIB Bank visszavonja az elsőfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezését, és nyilatkozatot tesz közzé, amelyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) elfogad. A pénzintézet nyilatkozatában elismeri, hogy a Szibur Rt.-vel a BorsodChem részvényekre kötött megállapodása során előzetesen nem tájékoztatta a felügyeletet, így elkerülte a figyelmét, hogy a részvényekhez kapcsolódó rendelkezési jog átengedése annak nyilvánosságra hozatala nélkül törvényi rendelkezést sérthet. A bank elismeri továbbá, hogy a BorsodChem tulajdonosi szerkezete, illetve a tulajdonosi összefonódások vizsgálatára irányuló felügyeleti eljárást nem kellően körültekintő magatartásával megzavarta, és ezáltal megsértette a PSZÁF érdekeit.

A felügyelet 2000 őszén vizsgálatot indított a BorsodChem tulajdonosi szerkezetének feltárására, ugyanis nem volt kizárható, hogy külföldi érdekeltségű vállalatok a hatályos törvényi rendelkezések megsértésével felvásárolják a társaság részvényeit. A felügyelet célja az volt, hogy a piac tisztaságát, átláthatóságát biztosítsa. A CIB Bank tőkepiaci befektetői minőségben 2001. január 15-én a Szibur Rt.-vel olyan üzleti megállapodást kötött, amelynek alapján átmeneti időre részvényesi szerepet vállalt a BorsodChemben. A bankot 2001. január 17-én a BorsodChem részvénykönyvébe bejegyezték, s ezzel egyidejűleg a könyvből törölték az írországi székhelyű Milford Rt.-t.

A CIB Bank nyilvánosságra hozta, hogy a BorsodChemben 24,8 százalékos részesedést szerzett és a részvénycsomagra vételi jogot biztosított az oroszországi Szibur Rt.-nek, amely a Gazprom leányvállalata. Arról azonban a nyilvánosság üzleti titokra hivatkozással nem értesülhetett, hogy a CIB csak “látszólagosan” vállalt tulajdonosi szerepet, a rendelkezési jogot pedig átengedte a Sziburnak. A felügyelet pert indított a CIB ellen tisztességtelen piaci magatartás miatt. A Fővárosi Bíróság 2001. június 11-én kelt ítéletében megállapította, hogy a CIB Bank jogsértést követett el. A PSZÁF időközben megszüntette a jogellenes felvásárlással kapcsolatos felügyeleti eljárást, mivel a BorsodChem egyik részvényese a törvényi előírásoknak megfelelő nyilvános vételi ajánlatot tett a társaság részvényeire.