Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa soron kívül megvizsgálja a poligráfügyet, és annak eredményéről várhatóan a hét végén ad tájékoztatást. Lenkovics Barnabás munkatársainak tájékoztatása szerint az adatvédelmi biztos hivatalához pénteken megérkezett két szocialista képviselőnek, Csiha Juditnak és Nagy Sándornak a Magyar Posta Rt.-nél végzett poligráfos vizsgálattal kapcsolatos beadványa.

A posta a hazugságvizsgálatot azért alkalmazta, hogy a cég vezetői kiderítsék: miként kerültek ki a Defend céggel kapcsolatos bizalmas iratok a társaságtól. A korábbi adatvédelmi biztos hasonló ügyben folytatott már vizsgálatot, amikor a poligráfot egy vállalkozásnál történt bűncselekmény tettesének felderítésére vették igénybe. Majtényi László akkor közölte: a bűncselekmények felderítése a bűnüldöző hatóságok feladata, és egyetlen gazdasági társaság sem alkalmazhat olyan eszközöket, amelyek a büntetőeljárásban a hatóságok rendelkezésére állnak. Majtényi a hazugságvizsgálatot a biztonsági kockázat felmérésére sem tartotta elfogadható módszernek, mert az nemcsak a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat, hanem az emberi méltóságot is sérti. Más a helyzet, ha az egyes bizalmas munkakörökre jelentkezők körében végeznek poligráfos vizsgálatot, mert ekkor a jelentkező önként vállalja, hogy aláveti magát az ellenőrzésnek. Ezzel kapcsolatban Majtényi korábban utalt arra, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakörök esetében sincs hazugságvizsgálat.