Azok a multinacionális cégek, amelyek alkalmazotti és felhasználói adatokat kezelnek Európában, egyre inkább azt tapasztalják, mennyire nehéz az új alkalmazások bevezetése az Európai Unió adatvédelmi törvényei miatt.

A cégeknek előbb el kell látogatniuk a helyi “adatvédelmi hatósághoz”, ismertetni, miként tárolják, dolgozzák fel vagy szállítják a marketing, a humán erőforrás, a pénzügy és az egészségügyi ellátás területéről gyűjtött adatokat az EU-n belül és kívül. Ha pedig új informatikai projektbe kezdenek, ehhez előbb engedélyt kell kérniük a dolgozói érdekképviseleti szervezetektől. A gondot leginkább az jelenti, hogy a 15 EU-tagállam kissé eltérő módon alkalmazza az 1998-as EU direktívát, amely az adatvédelem jogharmonizációjáról rendelkezik. A legbonyolultabb a helyzet Németországban, ahol az egyébként is legszigorúbb előírások tartományonként is eltérőek lehetnek. Ezért hónapokat késhet egy új üzleti információs rendszer installálása, hiszen az alkalmazás- és hálózatfejlesztéssel egészen addig várni kell, míg a hatóságok rá nem bólintanak a dologra.

Az Intelnek például minden EU tagállamban külön regisztráltatnia kell az adatbázisait, és nagyon figyelnie kell arra, hogy tevékenysége összhangban van a helyi adatvédelmi törvényekkel, különben vagy kemény pénzbüntetéssel sújthatják, vagy egyszerűen letiltják az adatforgalmát, ha a hatóságok úgy ítélik, nem kezelik “adekvát” módon az EU polgárainak adatait. Tavaly nyáron sikerült megegyeznie az USA-nak és az EU-nak az úgynevezett “safe harbor” elv érvényesítéséről – ugyanis azok az cégek, amelyek elfogadják az adatkezelés európaiak által megkövetelt minimumát, elkerülik azt a veszélyt, hogy az EU esetleg lezáratja a hálózatát. De a safe harbor ellenére is az amerikai cégeknek az informatikai, a jogi és a marketing részlegeik szakértőiből külön szervezetet kell létrehozniuk, hogy koordinálják az adatvédelem kérdéseinek megközelítését. Az amerikai cégek helyzete a jövőben sem lesz könnyebb, mert Kanada, Ausztrália és Japán is az adatkezelés szigorúbb, európai alapelveit kívánja érvényesíteni.