A Legfőbb Ügyészség szóvivője megerősítette, hogy december 22-i hatállyal visszavonták Hegedűs Andrásnak, a Budaörsi Városi Ügyészség vezetőjének vezető ügyészi kinevezését. Horányi Miklós a kinevezés visszavonásának indoklásáról nem tudott felvilágosítást adni.

A Népszabadság azt írta, hogy múlt hét szerdán az igazságszolgáltatás tekintélyének megóvása és erősítése érdekében írt közleményt aláírta az Ügyészek Országos Egyesülete is, amelynek Hegedűs András az elnöke. A nyilatkozatban megállapították, hogy napjainkban az igazságszolgáltatás függetlensége veszélyeztetett.

A nyilatkozattól elhatárolódott Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke, valamint Varga Zs. András, a legfőbb ügyész helyettese is. Solt Pál akkor elmondta: közös nyilatkozatot megismerő megyei bírósági elnökök a bíróságok meglevő függetlenségét a jogállam olyan értékének tekintik, amelyet kétségbe vonni súlyos hiba.

Solt Pál azt mondta, hogy az igazságszolgáltatást megtestesítő bírói hatalmi ágról, a vele szoros kapcsolatban levő, mégis rajta kívül állók ilyen, megítélése szerint átgondolatlan és ezért felelőtlen megnyilvánulása csak arra alkalmas, hogy fokozza a bírói függetlenséggel kapcsolatos, a Legfelsőbb Bíróság elnöke szerint napjainkban eléggé gyakori téves elképzeléseket.

Az Ügyészek Országos Egyesülete, a Magyar Ügyvédi Kamara, valamint a Budapesti Ügyvédi Kamara vezetőinek közös közleménye szerint ugyanis napjainkban veszélyeztetett az igazságszolgáltatás, mint önálló hatalmi ág függetlensége. Solt Pál szerint azonban súlyos félreértés az igazságszolgáltatás alapvető tevékenységének, az ítélkezésnek a függetlenségét összetéveszteni vagy összekeverni a bíróságok szervezeti és pénzügyi kérdéseivel. Kifejtette: az ügyvédi szervek és az ügyészi egyesület vezetőinek közös közleménye ugyanis nem kevesebbet állít, mint hogy a kormány részéről az ítélőtáblák, illetve a bírósági költségvetés kérdésében elfoglalt álláspont befolyásolja a bírói hatalmi ág függetlenségét.

Mint mondta, súlyosan sérti a kizárólag a törvényeknek és saját meggyőződésüknek alárendelt bírákat, és visszautasítandó az a feltételezés, hogy ítélkezési tevékenységük függetlenségét ezek a kérdések befolyásolják.