Január elsejétől kikerül a rendőrség és a közigazgatási hivatalok hatásköréből az idegenrendészeti jogkör, így minden ezzel összefüggő üggyel a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala (BM BÁH) foglalkozik.Az idegenrendészeti jogkört 2002. január 1-jétől regionálisan szervezett igazgatóságok gyakorolják majd.

A sorban állás csökkentése érdekében a BÁH minden megyeszékhelyen ügyfélszolgálati irodákat működtet, ahol a külföldiek elintézhetik a magyarországi tartózkodással kapcsolatos ügyeiket. Január elsejétől a beutazáshoz szükséges anyagi fedezet irányadó mértéke 1.000 forint lesz. Ez a korábbi évek gyakorlatához képest annyi változást jelent, hogy a hatóságoknak lesz bizonyos mérlegelési jogkörük a megélhetéshez szükséges pénzösszeg nagyságának meghatározása tekintetében.

Újévtől módosulnak a közlekedési szabályok is. A január elsejétől életbe lépő KRESZ-módosítások egyik legfőbb eleme, hogy bizonyos esetek kivételével kötelezővé teszi kisgyermekek szállításánál a biztonsági gyermekülés használatát a járművekben.

Ennek alapján a 12. életévüket még be nem töltött és 150 centiméternél alacsonyabb gyermeket megfelelő biztonsági gyermekülésben kell rögzíteni.

Az autósok az autóbusz-forgalmi sáv jelzőtábla új változatával is találkoznak majd az utakon, melynek neve: Kerékpárosok által is használható autóbusz-fogalmi sáv.

Ez a tábla azt jelzi, hogy a sávon megengedett a kerékpárosok közlekedése is. A jelzőtáblát csak ott helyezik majd ki, ahol a forgalmi sáv szélessége lehetővé teszi a kerékpárosok és az autóbuszok biztonságos egymás melletti haladását.

Az egyirányú forgalmú út jelzőtáblák alatt elhelyezett kerékpárt vagy autóbuszt szimbolizáló kiegészítő tábla azt jelenti, hogy az úttesten kijelölt kerékpársávon kerékpáros, illetve az autóbuszsávon autóbusz közlekedhet a megjelölt iránnyal szemben is.

Január elsejétől, ha a jobbra, illetve balra bekanyarodni tilos, a mindkét irányból behajtani tilos, illetve a behajtani tilos táblák alatt a kiegészítő táblán kerékpárt vagy autóbuszt mutató ábra van, a tilalom nem vonatkozik a menetrendszerűen közlekedő autóbuszra, illetve a kerékpárra.

A korszerű biztonsági berendezésekkel felszerelt távolsági autóbuszok – amennyiben műszaki vizsgájukon engedélyezték – autópályán óránként 100 kilométeres sebességgel is haladhatnak.

Kiszámítható életpályát és karriermodellt, valamint illetmény- és ösztönző rendszert vázol fel a január 1-én életbe lépő, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény.

Az országgyűlés által november 27-én elfogadott jogszabály értelmében a szerződéses legénységi állomány, valamint a tiszthelyettes katonák illetménye mintegy 70 százalékkal, míg a tisztek fizetése körülbelül 50 százalékkal növekszik. Az alacsonyabb beosztásokban az átlagosnál magasabb mértékben emelkedik a katonák illetménye.

Az eddigi illetményrendszer nem motiválta a katonákat, magasabb beosztásba kerülve ugyanis mindössze bruttó 2-3000 forinttal emelkedett a fizetésük. Az új szabályozás jelentős különbségeket hoz létre, s akár több tízezer forinttal több bért biztosít az előrelépő katonáknak.

Az illetményrendszer szorosan kapcsolódik az ugyancsak megváltozó, úgynevezett előmeneteli rendszerhez, amely teljesítményértékelésre épülő versenyt vezet be és külföldi mintára összekapcsolja a rendfokozatot és a beosztást.

Januártól a sorkatonai szolgálati idő 9 hónapról 6 hónapra, a tartalékos szolgálati idő pedig 4 hónapról 90 napra csökken.

A sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjéről szóló törvények még júniusban elfogadott módosítása szerint a kétgyermekes családapáknak nem kell bevonulniuk, akiknek pedig második gyermekük a sorkatonai szolgálati idejük alatt születik, azonnal leszerelhetnek.