Helyreigazításra kötelezte első fokon, nem jogerősen a Magyar Demokrata és a Magyar Nemzet című lapokat a Medgyessy Péter szocialista miniszterelnök-jelölt, illetve cége, a Medgyessy Tanácsadó Kft. által indított sajtó-helyreigazítási perben csütörtökön a Pesti Központi Kerületi Bíróság.

Az ítélet szerint a Magyar Demokrata újságírója által elmondottak az informátor megnevezése nélkül nem voltak elegendőek a tanúvallomás valóságtartalmának megerősítésére.

A bíróság a hetilapot, illetve a napilapot arra kötelezte, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegye közzé: valótlanul híresztelték, hogy a Medgyessy Tanácsadó Kft., illetve a miniszterelnök-jelölt a Gresham-palota ügyével kapcsolatban az V. kerületi szocialista önkormányzati képviselők bármelyikének pénzt adott volna. A bíróság szerint a valóságban pénzt nem ajánlottak fel, nem adtak át, és egyéb juttatásban sem részesítették a képviselőket.

A bíróság helytállónak találta azt az alperesi jogi érvelést, hogy sajtó-helyreigazítási eljárásban elégtétel adásának nincs helye, így a bocsánatkérésre vonatkozó, a felperes által kért nyilatkozatot a bíróság nem tette a helyreigazítás részévé.

A tárgyaláson Rozgics Mária, a Magyar Demokrata újságírója az V. kerületi önkormányzat szocialista frakciójának egyik tagját jelölte meg informátoraként, de a férfi nevét nem árulta el. Mint kiderült, nem is találkozott vele, azonban az, amit a telefonban hallott tőle, egyértelművé tette számára, hogy a férfi az, akinek mondja magát.

Elmondta, hogy a lapban is megjelentetett, a tanácsadó cég és a szállodát építtető vállalkozás közötti szerződéshez egy névtelen levél útján jutott hozzá. Majd később felhívta őt egy férfi, aki az V. kerületi önkormányzat MSZP frakciójának tagjaként mutatkozott be, és közölte, hogy a történtekkel kapcsolatban további információkat ad majd neki.

A telefonáló mindezt azzal indokolta, hogy “ez a személy” átverte őket, ezért “kikészíti” őt, tudja meg mindenki, milyen emberrel van dolga.

Rozgics Mária azért nem kívánta megnevezni informátorát, mert – mint mondta – mindkettőjüket életveszélyesen megfenyegették.

Elmondása szerint az informátort ukránokkal, őt pedig azzal fenyegették meg, hogy “Szeva bácsi hazament, de a családja még itt van”.

A felperes ügyvédje megnevezte az MSZP-frakció mindhárom férfi tagját, de az újságíró nem válaszolt arra a kérdésre, hogy köztük van-e az informátora.

A tárgyaláson tanúként jelent meg a kerületi önkormányzat két nő és egy férfi képviselője, akik egybehangzóan állították: nincs arról tudomásuk, hogy frakciójuk bármely tagja pénzt, vagy ajándékot kapott volna az üzlet kapcsán. Beszámoltak arról, hogy minden karácsonykor kapnak apróbb ajándékokat a polgármesteri hivataltól, vagy önkormányzati cégektől, például tollat, naptárt, vagy bort. Közölték, hogy a szállodát építő cégtől mindössze bort kaptak.

A bíróság nem találta megalapozottnak azt, hogy az újságíró a bosszúval magyarázta, hogy informátora az ügyben információkat közölt.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy további tanúk meghallgatásával sem lehetett volna az ügy részleteit kideríteni, mert egy másik perben a hat szocialista képviselő mindegyike felperesként egy okiratban úgy nyilatkozott, hogy nem kaptak pénzt.

A bíró egyébként hangsúlyozta, hogy a bíróság még érintőlegesen sem foglalkozhat semmilyen politikai kérdéssel, így ennek az eljárásnak nem volt feladata azt vizsgálni, hogy a cikk megjelenésének, vagy a per megindításának van-e bármiféle politikai indíttatása. A pernek az sem volt célja, hogy bárkinek a büntetőjogi felelősségét megállapítsa, tehát a bíróság döntése semmiféle állásfoglalást nem jelent az ügyben indított büntetőeljárással kapcsolatban.

Az egyik alperes ügyvédje a tárgyalás során nehezményezte, hogy tanúként ugyan idézték, de nem jelent meg a tárgyaláson a szocialista frakció másik két férfi képviselője. Az ügyvéd szerint vélhetően azért, mert kettejük közül az egyik az újságíró informátora.

A másik alperesi ügyvéd úgy vélekedett, hogy az ítélettel meg kell várni a lobbiügyben folyó nyomozás végeredményét, mert annak fényében a sajtó-helyreigazítási perben is más ítélet születhet.

A bíróság egyébként január 15-én reggel 8 órára halasztotta azt a helyreigazítási pert, amelyet az V. kerületi szocialista frakció hat képviselője indított a Magyar Demokrata és a Magyar Nemzet ellen.