Nincs pénz és lehetőség arra, hogy a KISZ 87-es utolsó kongresszusán rögzített hangfelvételekről hiteles másolat készüljön.

Ezt a Politikatörténeti Intézet levéltárának munkatársa közölte. A hangfelvételnek a csillebérci úttörőtábor ügyében perdöntő lehet. Az intézet arra vár, hogy a perben a fővárosi bíróság elrendelje a másolat elkészítését.

Az ifjúsági miniszter szerint megoldást hozhatnak a csillebérci gyermektábor tulajdonjogának tisztázásáért a magyar állam és a Magyar Úttörők Szövetsége közt folyó perben azok a kazetták, amelyek 1989 áprilisában a Kommunista Ifjúsági Szövetség utolsó, valamint a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség első kongresszusáról készültek.

Deutsch Tamás úgy vélte, a kazetták meghallgatása után dönteni lehet arról, hogy a MÚSZ-szal kötött szerződés időpontjában a Demisz rendelkezett-e ajándékozási jogosultsággal.

A tárca vezetője szerint így most már “nem csak az emlékezetre lehet hivatkozni”, amikor az említett szervezetek jogi helyzetéről esik szó.

A Politikatörténeti Intézet levéltárában fellelhető 75 kazettán a háromnapos kongresszuson történtekről őriznek hanganyagot. Az 1989 áprilisában készült hangfelvételeket az Ifjúsági és Sportminisztérium és a MÚSZ is kérte, de nem adták ki senkinek.

A felvételeket nem lehet sem kikölcsönözni, sem pedig meghallgatni, mivel egyetlen példány van belőlük, és a levéltár eddig a kazettákról nem is készített biztonsági másolatot.

A magyar államot képviselő Kincstári Vagyoni Igazgatóság és az ISM 2000 júliusában azért kezdeményezett pert a birtokviszony megállapítására, mert úgy látták: a MÚSZ és az ingatlan egykori kezelője, a KISZ között 1989. június 27-én kötött ajándékozási szerződés érvénytelen. A KISZ ugyanis az említett időpontban már nem létezett, az egyik kérdéses szerződést aláíró Demisz pedig nem jogutódja a KISZ-nek.

A Fővárosi Bíróság júliusban azért nem tudott döntést hozni a csillebérci ingatlan tulajdonjogának tisztázásának ügyében, mert több irat – így a KISZ alapszabálya, a megszűnéséről szóló irat, a Demisz alakuló ülésének jegyzőkönyve – nem álltak a testület rendelkezésére.

A hanganyagok megtalálását követően az ISM levélben kereste meg a MÚSZ-t. A tárca azt ajánlotta az ifjúsági szervezetnek, hogy az ingatlant – ahogy kapta: ingyenesen – adja vissza az államnak. A Deutsch Tamás közlése szerint, ha az úttörőszövetség lemond a – székhelyét is jelentő – táborról, akkor az állam egy székházat biztosít a szervezetnek. A MÚSZ válaszlevelében elutasította a minisztérium javaslatát.