Alkotmánybíróság (AB) elé terjesztette a Nyilvánosság Klub a Répássy Róbert nevével fémjelzett törvényjavaslatnak az AB által eddig még nem vizsgált egyik passzusát. A szervezet szerint ugyanis alkotmányellenes, hogy speciális esetben közérdekű célra fordítható bírságot is kiszabhassanak.

A Nyilvánosság Klub a Alkotmánybírósághoz fordult, mert véleménye szerint az AB korábbi határozataiban megfogalmazott alkotmányos jogelvekkel ellentétes, és az alkotmányt is sérti a Polgári törvénykönyvnek (Ptk) az a rendelkezése, melynek nyomán a személyhez fűződő jogok sérelme esetén közérdekű célra fordítható bírság is kiszabható- nyilatkozta Kenedi János, a szervezet ügyvivője. A Nyilvánosság Klub szerint a Ptk természetétől és szabályozási módszerétől idegen a közérdekű bírság, a lex Répássy pedig ennek az egyébként létező, de ritkán alkalmazott szankciónak a kiszabását kötelezővé tenné.

December elején az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy alkotmányellenes a válaszadás jogának a Polgári törvénykönyvben meghatározott szabályozási módja. Az AB megállapította: a kifogásolt törvényi rendelkezésben meghatározott szabályozási mód a sajtószabadságot és a véleménynyilvánítási szabadságot aránytalanul korlátozza, mert a válaszadási jogot e jog gyakorlásának a nemzetközi gyakorlatban ismert korlátozásai nélkül iktatja be a személyhez fűződő jogok védelmére rendelkezésre álló egyéb jogi eszközök mellé. A lex Répássyként ismertté vált törvénytervezet alkotmányellenességének vizsgálatát Mádl Ferenc köztársasági elnök kezdeményezte.