A Pécsi Tudományegyetem az idén már két fontos, az egyetem vezetését érintő személyi ügyben hozott döntést. Dr. Bársony János fejlesztési és beruházási rektorhelyettes még az elmúlt évben jelezte, hogy a 2002-es évben meg kíván válni rektorhelyettesi pozíciójától.

Dr. Bársony János szándékáról értesülve dr. Tóth József rektor arra kérte, hogy a lemondásról szóló döntését úgy hozza meg, hogy január 1-jével felállhasson az az új vezetői csapat, amely februárban az Orvostudományi és Egészségtudományi Központ elnökével kiegészülve lehetőség szerint a jelenlegi rektori ciklus végéig együtt tud dolgozni.

Rektorhelyettes úr e kérést nem tudta elfogadni, ezért a fenti indokokra hivatkozva dr. Tóth József január 1-jei hatállyal felmentette megbízatása alól. A fejlesztési és beruházási rektorhelyettesi pozíció átmeneti ellátásával Hübner Mátyás tanszékvezető főiskolai tanárt bízta meg, és egyúttal kiírta a szükséges pályázatot, amely az egyetem honlapján megtekinthető.

Dr. Törőcsik Mária lemondásával megüresedett a marketing-rektorhelyettesi poszt. Mivel az egyetem marketingszervezetének és stratégiájának kialakítása a rektorhelyettes asszony vezetésével lényegében befejeződött, a továbbiakban nem indokolt ezt a posztot fenntartani. Ezért dr. Tóth József rektor szándékában áll az e területet felügyelő rektorhelyettes tevékenységi körének bővítése 8211; elsősorban a továbbképzések és az egyetemi kapcsolatépítés irányába – oly módon, hogy azt a pozíció elnevezése és a munkaköri leírás is tükrözze.

A kapcsolati és továbbképzési rektorhelyettesi megbízás ellátására a Pécsi Tudományegyetem január 7-én pályázatot írt ki, amely az egyetem honlapján megtekinthető. A rektor a feladat átmeneti ellátásával dr. Koltai Dénes intézetigazgatót bízta meg.