A legfőbb ügyész rendőrségi vizsgálatot kezdeményezett a Defend kft. tevékenységével kapcsolatban. Polt Péter legfőbb ügyész erről a Keller László szocialista képviselőnek írt válaszlevelében számolt be. Keller “Meddig folytathatja a rendőri szervek ellenőrzése alá tartozó Defend kft. törvénysértő tevékenységét?” címmel tette fel kérdését a legfőbb ügyésznek és a belügyminiszternek.

Polt Péter levele szerint a rendelkezésre álló adatok alapján csak az állapítható meg, hogy a Defend Security Kft. a cégjegyzékben feltüntetett olyan tevékenységi köröket, amelyeknek megfelelő tevékenység végzése igen nagy valószínűséggel ellentétes a törvénnyel. Mivel azonban nem áll rendelkezésre olyan konkrét adat, amely a tevékenységek valós végzését bizonyítaná, ezért a legfőbb ügyész vizsgálat tartására hívja fel rendőrséget.

A legfőbb ügyész a tényállás pontosításához szükséges intézkedések megtételét vállalta levelében a szocialista képviselőnek a cég autópálya-beruházásokkal kapcsolatos tűzszerészeti tevékenységére, a pályák és a Duna-meder lőszermentesítésére vonatkozó kérdései kapcsán.

Keller László kérdéseire Pintér Sándor belügyminiszter február 8-án kelt levelében megerősítette, hogy felhívást kapott a legfőbb ügyésztől a Defend kft.-t illető vizsgálat lefolytatására. Egyúttal azonban megjegyezte, hogy a kft. rendőrségi engedély birtokában végzi tevékenységét, továbbá a rendőrség 1998. és 2001. között összesen 12-szer ellenőrizte a céget.