Varga Mihály pénzügyminiszter február 22-ével hatályon kívül helyezte a vámosok alkoholtermékekkel kapcsolatos felderítői költségtérítéséről szóló PM utasítást.

Laczi Ferenc őrnagy, a Vám- és Pénzügyőrség Jövedéki Igazgatóság adóbevallási osztályának vezetője elmondta: az 1978-ban kelt és 1987-ben módosított PM-utasítás visszavonását a jövedéki igazgatóság kezdeményezte a énzügyminiszternél, mivel az már nem volt ösztönző hatású a jövedéki ellenőrzést végző pénzügyőrök számára. Emlékeztetett arra, hogy a felderítői költségtérítés a vámosok számára jutalékként funkcionált. Az utasítás célja az alkoholizmus elleni küzdelem, a tilos pálinkafőzés és forgalmazás felderítésének fokozása volt.