A College of Europe olyan angol és francia nyelven oktató posztgraduális képzést folytató intézmény, amely 1949 óta Belgiumban, Brugge városában képez európai szakembereket jogi, közgazdasági, politikai, közigazgatási és humán erőforrás-fejlesztés szakirányokon. Ilyen intézmény működik 1992 óta Varsó egyik külvárosában Natolinban is, ahol a fenti szakirányokon túl a képzés elsősorban Közép-Európára és az unióhoz csatlakozni kívánó államok európai integrációjára koncentrál.
Magyarországon a College of Europe Magyar Alumni Alapítványt e két városban végzett hazai diákok hozták létre tavaly nyáron. Az alapítvány célja, hogy elősegítse a magyar felsőoktatási
intézményekben végzett hallgatók európai uniós posztgraduális tanulmányait, figyelemmel kísérje a végzett diákok pályafutását.
Az első magyar hallgató 1949-ben végzett a brugge-i intézetben, az Oktatási Minisztérium 1990 óta folyamatosan biztosítja az ösztöndíj lehetőségét a hallgatók számára a képzés 9 hónapos időtartamára. Míg 1990-ben csak egy diák delegálására volt a lehetőség a 2000/2001-es tanévtől ez a szám 9-re nőtt. Az Oktatási Minisztérium az ösztöndíjasokkal szerződést köt, amelynek értelmében hazatérésük után 10 hónapig kötelesek a magyar államigazgatásban dolgozni.
Szombati Béla, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára fontosnak tartja a köztisztviselői kar integrációra való felkészítését, ami Magyarország számára stratégiai kérdés.