Egyetemi szinten történjen a szociális támogatás, illetve a kollégiumi helyek szétosztása, valamint a tanulmányi ösztöndíj kifizetése – erről az intézményi vezetéstől származó javaslatról tárgyalt legutóbbi ülésén az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (ELTE EHÖK).
Az egyetem által a hallgatóknak juttatott támogatások fő forrása a hallgatói normatíva. Ennek pontos felosztásáról az intézményi térítési és juttatási szabályok rendelkeznek. Legnagyobb részét tanulmányi, illetve szociális ösztöndíjként osztják szét, de több helyen (pl. az ELTE-n is) ebből fizetik a HÖK tisztségviselőinek ösztöndíját, valamint ebből támogatják a kiemelkedő sport- és tudományos teljesítményt nyújtó hallgatókat is. Az EHÖK elnökségi ülésén tárgyalt javaslat valószínű nem valósul meg a közeljövőben, mivel mindegyik pontja sérti bizonyos karok érdekeit. Például a Természettudományi Kar (TTK) hallgatóinak átlagos szociális helyzete lényegesen rosszabb, mint például a jog- vagy bölcsészhallgatóké. A TTK körülbelül hatezer hallgatójával az egyetem második legnagyobb kara, így ilyen módon relatív előnybe kerülne az integráció után csatlakozott “kis” karokkal szemben is. A kollégiumi helyek elosztásánál ugyanez a helyzet, mivel azokat szintén szociális alapon utalják ki.
A tanulmányi ösztöndíj központosítása viszont a TTK-s hallgatók érdekeit sértené. Köztudott, hogy az ide járók átlaga lényegesen alacsonyabb, mint a többi kar hallgatóié: a szakok többségén még mindig kötött órarend szerint tanulnak, és egyesek szerint a számonkérés módja is belejátszik a rosszabb tanulmányi átlageredménybe. A tanulmányi ösztöndíj központosításának még egy speciális indoka is lenne. Jelenleg, akik két karon járnak egy-egy szakra, párhuzamos képzési kompenzációt kénytelenek fizetni; ezt el lehetne kerülni akkor, ha nem a karok, hanem az egyetem hirdetné meg a szakokat. Ekkor viszont az ösztöndíjat is az egyetemnek kellene állnia.