Szeged közgyűlése támogatta a város vezetésének azon tervét, hogy az egyetemi könyvtárral és információs centrummal közösen, azzal egy tömbben építse fel a konferencia központot.
A napirend megszavazása után Dr. Mészáros Rezső rektor beszédében felhívta a közgyűlés figyelmét arra, hogy Klebelsberg Kúnó kultuszminiszter óta ez a vállalkozás lehet a legnagyobb egyetemi építkezés Szegeden. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy a központ nem csak az egyetemé, hanem a városé is lenne egy tömbben – mondta a rektor. Amennyiben a közgyűlés megszavazza az előterjesztést, úgy a működtetésre együttműködési
megállapodást kell kidolgozni. Zárásképpen közölte Mészáros, hogy az Egyetemi Tanács 29 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett megszavazta a tervet.
Miután minden párt vezérszónoka támogatásáról biztosította a rektort és a polgármestert, szavazás következett, melynek végeredményeként a közgyűlés 35 igen, 0 nem és 0
tartózkodás mellett elfogadta a közös építkezés tervét.