A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága által 2002. március 6-án rendezett konferencián az EU képviselői bejelentették, hogy hazánk elől elhárultak az akadályok a csatlakozásra a kormányzati intézmények közötti adatcserét szolgáló IDA programhoz.

Az IDA (Interchange of Data between Adminstrations) az EU közel 50 területből álló programja, amely a tagállamok kormányzati intézményeinek információs rendszerei közötti együttműködést szándékozik megvalósítani. Azzal, hogy hazánk csatlakozik e programhoz, lehetővé válik, hogy hozzáférjen a tagországok közigazgatási adatbázisaihoz, és elemezze más államok tapasztalatait e területen.

A csatlakozás egyúttal azt is jelenti, hogy a magyar közigazgatási rendszerek és adatbázisok a jövőben az eEurope kezdeményezés normái alapján készülnek majd, illetve, hogy a már meglévők ezen elvek szerint újulnak meg.
Magyarország a csatlakozó országok között jó időben reagált az eEurope akciótervben megfogalmazott követelményekre.

Magyarország kidolgozta a Nemzeti Információs Társadalom Stratégiáját, meghozta a szükséges törvényeket (egységes hírközlési törvény, elektronikus aláírásról és kereskedelemről szóló törvény), beindította az Elektronikus Kormányzat Programot (Kormányzati Portál, egységes kormányzati gerinchálózat, elektronikus iratkezelés, elektronikus hitelesítési infrastruktúra stb.), továbbá hogy közhivatalokat pályázatokkal ösztönzi az elektronikus szolgáltatások beindítására.

Az IDA projekt 1995-ös indulásakor fő feladata az egyes tagországok közigazgatása közötti elektronikus információcsere támogatása volt. A 2000 nyarán elfogadott IDA II. ezen túlmenően már nagyobb figyelmet fordít a piaci lehetőségekre, az egyes rendszerek együttműködési képességeire, és támogatja a közigazgatás és a polgárok közötti információcserét. Ebben a folyamatban fontos szerepet kaphat a Kormányzati Portál, amely az interneten keresztül létesít kapcsolatot a szolgáltató állam és polgára között.

Magyarország az IDA első fázisában nem vehetett részt, azonban az Európai Tanács tavaly szeptemberben jóváhagyott határozatának megfelelően teljes jogú tagságunk napirendre került, így hamarosan hazánk is részese lehet a közigazgatásunk egésze számára rendkívüli jelentőségű programnak.