Az RTL Klub üzemeltetője, a Magyar RTL Televízió Rt. keresetet nyújtott be a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak a Híd Rádió Rt (a Színes Mai Lap kiadója) ellen. A kereset a lap 2002. március 3-i számában közölt, az RTL Klub Mónika showjával foglalkozó írása miatt született.

Az RTL Klub az említett írást jogsértőnek, az abban szereplő állításokat valótlannak tartja. A cikk rosszindulatúan, szándékosan a tények semmibevételével íródott, egyrészt valótlan tényeket közölt, másrészt valós tényeket hamis színben tüntetett fel.

A televízió-társaság a lap állításait tíz pontban cáfolja. Emellett hangsúlyozni kívánja, hogy a cikk szerzője nyilvánvalóan nincs tisztában a műsor készítésének körülményeivel, technikai részleteivel, valamint úgy véli, hogy a szerző az általa botrányosnak tartott adást nem tekintette meg (amennyiben a műsort látta volna, meggyőződhetett volna állításai valótlanságáról). Az újságírói etika, a pártatlan tájékoztatás követelményének további semmibevételét jelzi az a tény is, hogy a cikkel kapcsolatban a megtámadott felet – az RTL Klubot – a lap nem szólaltatta meg, az abban szereplő állításokra így a társaság nem is reagálhatott.

A fenti keresettel egyidejűleg a Magyar RTL Televízió Rt. sajtóhelyreigazítási kérelmet juttatott el a Színes Mai Lap szerkesztőségéhez.