Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) csütörtökön hozott döntésében egyhangúlag helyt adott Sajtos Ágota magyar állampolgár Görögország ellen benyújtott panaszának, és az alperest a kérelmező emberi jogainak megsértése miatt kártérítésre kötelezte.

A strasbourgi székhelyű Európa Tanács jogi testülete ítéletében megállapította, hogy Görögország nem biztosította Sajtos Ágota számára a méltányos bírósági eljáráshoz való jogokat, amelyekről az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6. cikke rendelkezik. A jogsérelem miatt az EJEB 6000 euró (mintegy 1,5 millió forint) kártérítés és költség megtérítésére kötelezte az alperest.

Sajtos Ágotát egy görög idegenforgalmi cég egy évvel korábbi feljelentése alapján 1998 augusztusában Görögországban letartóztatták, és csalás vádjával eljárást indítottak ellene, ezt azonban négy hónap után bűncselekmény hiányában jogerősen megszüntették. A panaszos ezután erkölcsi elégtétel és kártérítés végett pert indított a görög hatóságok ellen, de kérelmét – álláspontjának meghallgatását mellőzve – elutasították.

Az EJEB határozata szerint Görögország a büntetőeljárás során megtagadta a panaszostól, hogy kifejtse álláspontját, s ezzel megsértette a tisztességes jogi eljáráshoz, meghallgatáshoz fűződő jogait.

Magyarország 13 évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Emberi Jogi Egyezményhez. A dokumentum és jegyzőkönyveinek aláírása óta – a legfrissebb határozatot is beleszámítva – öt magyar állampolgár ügyében született döntés Strasbourgban. Az előző négy esetben a panaszosok Magyarország ellen tettek feljelentést, két pozitív döntés született.

Az Európa Tanács 43 tagállamának jogi ügyeiben illetékes páneurópai igazságügyi fórumhoz azok fordulhatnak, akik az érintett országban az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítették. Az EJEB évente több ezer kérelmező folyamodványát bírálja el. Határozatai kötelező érvényűek, fellebbezésnek nincs helye.