Az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda a beérkezett központi jelentkezési lapok alapján készített legfrissebb jelentése szerint növekedett a jelentkezők száma a felsőoktatási intézmények levelező tagozataira, ahol 2001-hez viszonyítva 20 %-os növekedés tapasztalható. Levelező tagozaton a meghirdetett helyek száma a főiskolai szinten jóval magasabb, mint az egyetemi szinten. A jelentkezők 11 %-a jelentkezett első helyen egyetemi szintű, 89 %-a pedig főiskolai szintű képzésre. A levelező tagozaton a legnépszerűbb szakcsoportok közé a közgazdasági, a műszaki, az agrár, az egészségügyi főiskolai és a szociális szakcsoportok tartoznak. A szakmai képzést adó felsőfokú szakképzésekre a jelentkezések száma több mint 20 %-kal növekedett az előző évhez viszonyítva. A második és további oklevél megszerzésére irányuló jelentkezések száma évek óta jelentősen emelkedik. Idén ez a növekedés 12 %-os. Ennél is jelentősebben növekedett azoknak a száma, akik a meglévő főiskolai szintű oklevelük mellé kiegészítő képzésben az egyetemi szintű oklevelet is meg kívánják szerezni. Számuk több mint 20 %-kal növekedett 2001-hez viszonyítva.